9 °C Stjørdal, NO
11/07/2020

Debatt: – Venstre vil utgjøre en forskjell på borgerlig side

Leserinnlegg fra Torgrim Hallem (V)

Innleggsforfatter Torgrim Hallem. Innleggsforfatter Torgrim Hallem.

Lokalvalget nærmer seg og velgerne på Stjørdal må ta stilling til om de skal stemme for fortsatt borgerlig styre på Stjørdal. Og hva vil en stemme til Venstre bidra til den sammenhengen? Dette er mine tanker om Venstre sin posisjon på borgerlig side i Stjørdal i lys av den valgperioden vi snart har bak oss og hvordan jeg vurderer veien videre etter valget.

Venstre var en del av det borgerlige samarbeidet på Stjørdal fram til for to år siden og vi var en viktig premissgiver for at Kimen ble realisert, for at bedrifter og boligeierne på Stjørdal har sluppet eiendomsskatt og for at man fikk satt fart i prosessen men en ny og mer moderne sentrumsplan på Stjørdal. Tilretteleggelse for private initiativ og frivilligheten sto vi også sammen med de andre borgerlige partiene om. Dette er saker hvor Venstre, sammen med de borgerlige partiene, står for en annen politikk enn det Arbeiderpartiet og opposisjonen for øvrig gjør. På andre saksområder fikk vi ikke gjennomslag som blant annet vårt ønske om større ressurser til skolen som er viktig for Venstre. Vår prioritering var innholdet i skolen med mer likeverdig ressursfordeling til elevene mens våre samarbeidspartnere var og er mer opptatt av geografisk beliggenhet og antall skoler. Noe elevene i sentrum taper på. Kampen for naboene til Fosslibekken barnehage fikk vi heller ikke med oss de andre borgerlige partiene på. Ikke opposisjonen heller for øvrig.

At man i et samarbeid må gi og ta er naturlig og man må tåle å tape saker. Men Venstre forventer at inngått enighet følges i praktisk politikk og innholdet og en rettferdig ressursfordeling i skolen ble så viktig for Venstre at når andre partier i samarbeidet som i utgangspunktet var enige med oss, snur i tolvte time for at Senterpartiet skal få vinne også den saken, ble begeret fullt og vi takket for oss. Når ønsket om makt er så stor at man legger politikkens innhold og sine velgeres mandat til side, har det gått for langt. Makt korrumperer heter det og når man har samarbeidet lenge kan man bli så tilfredse med sine posisjoner at man slutter å utfordre hverandre. Da blir det et demokratisk problem. Det blir det også når saker skal avgjøres i gruppemøter uten innsyn fra omverdenen. Det er slik politikk formes i samfunn vi ikke ønsker å identifisere oss med. Vi må tåle uenighet og debatt og så må vi stå for det vi mener. Det at ordføreren på direkten inviterer Miljøpartiet, et parti som står lenger fra de borgerlige enn Venstre gjør, plass i samarbeidet da Venstre gikk ut, viser også at makta er viktig. Det sier for øvrig også noe om Miljøpartiet som førte en tydelig valgkamp mot de borgerlige foran forrige valg.

Venstre er et sosialliberalt parti som i de politiske sakene hører til på den borgerlige siden. Som liberale mener vi at det skal være rom for ulike meninger og disse må gjøres tydelige også i et samarbeid. Men ikke i lukkede gruppemøter hvor man slipper kritiske spørsmål fra presse og politiske motstandere. Vi ønsker at mere av den politiske debatten skal skje i kommunestyret og komiteene hvor man søker å oppnå brede politiske forlik når det er mulig. Det vil vitalisere lokaldemokratiet og gi alle velgernes stemmer større påvirkning, uavhengig av hvilket parti man har stemt på. Etter mange år med borgerlig samarbeid på Stjørdal trengs det mer enn noen gang et borgerlig parti som tør å utfordre ordføreren og Senterpartiet mer enn de øvrige partiene på borgerlig side viser evne til. Man er da ikke enig med ordføreren i alt selv om man samarbeider? En god ordfører tåler uenighet og vil styrke sin posisjon hvis han eller hun viser respekt for flertallet.

Hvis velgerne ønsker det og det blir realistisk med et nytt borgerlig samarbeid i Stjørdal kommer Venstre til å kreve at mindre politikk skal avgjøres i lukkede møter hvor alle må være enige om alt. Vi kommer til å kreve en tydeligere prioritering av innholdet og likeverdig ressursfordeling i skolen. Gratis halleie for idrettslagene og barn og unge blir også viktig. Stjørdal skal bli en klimavennlig kommune, men ikke på bakgrunn av symboler uten innhold slik klimavedtaket i kommunestyret før sommeren bærer preg av. Stjørdal trenger et borgerlig parti som utfordrer og vil utgjøre en forskjell. Godt valg i september!

Torgrim Hallem
3. kandidat på Venstres liste til valget

Les forrige sak:
Stjørdal Drilltropp fikk fire utøvere i finalene under Grand Prix-stevnet i Frankrike. Fra venstre: Thea Hanssen, Iben Nørkov Bakmark, Iselin Risberg Elverum og Elida Risberg Elverum. (Foto: Privat)
Til finaler i Grand Prix-stevne

Stjørdals-drillere på den internasjonale arenaen

Close