-1 °C Stjordal, NO
25/01/2020

Debatt: – Vil verdsette frivillig arbeid

– Stjørdal Venstre ønsker at kommunen verdsetter innsatsen til alle frivillige ved i første omgang å redusere hall- og baneleie for alle aktiviteter som engasjerer barn og unge

Venstre-leder Odd Gunnar Sorte og partiets formannskapsmedlem Ragna Straume er opptatt av hall- og baneleie. Venstre-leder Odd Gunnar Sorte og partiets formannskapsmedlem Ragna Straume er opptatt av hall- og baneleie.

Dette debattinnlegget er en uttalelse fra årsmøtet i Stjørdal Venstre.

Stjørdal Venstre vil i enda større grad at kommunen skal verdsette det frivillige arbeidet ved å bidra til lavere hall-/baneleie og leiepriser i Stjørdal kommune.

Verdien av det frivillige arbeid som utføres i alle lag og organisasjoner i Stjørdal er formidabelt. Foreldre og andre frivillige engasjerer tusener av barn og unge. Samtidig ser vi en utvikling hvor de samme målgruppene i større grad passiviseres via ulike typer dataverktøy, og ikke minst smarttelefoner. Derfor er frivilligheten blitt enda viktigere enn tidligere.

Det gjøres en stor jobb rundt omkring, og mange står på sent og tidlig for å skaffe de midler som er nødvendig for at laget sitt skal gå rundt økonomisk. Men jobben og belastningen for de som organiserer dette blir tyngre og det blir stadig vanskeligere å rekruttere nye frivillige til dette viktige arbeidet.

Derfor vil Stjørdal Venstre at kommunen verdsetter innsatsen til alle frivillige ved i første omgang å redusere hall og baneleie for alle aktiviteter som engasjerer barn og unge i Stjørdal kommune. En målsetting må være å tilby dette gratis i løpet av neste 4 årsperiode.

Likedan vil vi holde leieprisene på kommunale eiendommer inklusive Kimen på et rimelig nivå for all frivillig aktivitet innen musikk, dans, teater osv.

Det er mange liter vaffelrøre og ganske så mange dugnadstimer som spares ved et slikt bidrag. Alle som bidrar med å engasjere barn og unge i idrettslagene vil finne stor motivasjon i å skaffe penger til barns aktiviteter, i stedet for å betale leie til Stjørdal kommune.

Stjørdal ønsker å være en «annerledeskommune». Stjørdal Venstre ønsker at det også skal være et positivt uttrykk i denne sammenheng gjennom i praksis vise at vi verdsetter frivilligheten og den positive aktiviteten den fremmer.

Prioriter heller alt det positive engasjementet vi har, framfor bygging av nye hallflater. Flater som også skal finansieres ved hjelp av leieinntekter og enda mer dugnadsarbeid.

Les forrige sak:
UNGE KANDIDATER: - Vi gleder oss til valgkamp og valg, sier ordfører Ivar Vigdenes som er veldig glad for den positive effekten som Kimen har for å utvikle byen Stjørdal. Ordføreren er også glad for å toppe en Senterpartiliste som er preget av ungdommelige innslag. Både Ivar Vigdenes og Siv Sætran er under 35 år mens Dorthea Elverum snart blir 23 år. Rolf Charles Berg bidrar med sin erfaring til å holde balansen.
Ungt preg på Sp-lista

- Jeg har aldri kjent meg så motivert for politisk innsats

Close