12 °C Stjørdal, NO
20/09/2019

Deler erfaringer fra tunge dager

Karin Storflor deltar på «Vandringskveld»

HVA ER VIKTIG? Karin Storflor vil dele av sine livs- og yrkeserfaringer og blant annet berøre hva som er viktig i livet og hva som er av mindre betydning. (Foto: Privat) HVA ER VIKTIG? Karin Storflor vil dele av sine livs- og yrkeserfaringer og blant annet berøre hva som er viktig i livet og hva som er av mindre betydning. (Foto: Privat)

Karin Storflor var kreftsykepleier i Stjørdal i over 20 år. Erfaringer fra den tiden vil hun dele under en «vandringskveld» i Stjørdal kirke 26. september.

– Vandringskveldene er et fast møtepunkt i Stjørdal kirke en onsdag hver måned. Disse kveldene fylles enten med innlegg eller samtaler om ulike tema, eller tar form av intervjuer med enkeltpersoner rundt et tema, forteller diakon Hilde Ryjord i Stjørdal kirkelige fellesråd.

Støttespiller

Denne måneden er det en velkjent kvinne for mange som blir hovedgjesten. Karin Storflor er kjent for mange stjørdalinger gjennom sitt arbeid som kreftsykepleier i kommunen i mer enn 20 år.

– Parallelt med sitt arbeid ved seksjon lindrende behandling ved St. Olavs hospital, har hun vært støttespiller for pasienter og pårørende i Stjørdal. Som sykepleier og helsesøster er hun opptatt av barn og unges oppvekst og opplevelser, og hun hadde et nært samarbeid med skolene når barn var pårørende, sier Ryjord.

Etablerte kriseteam

Erfaringene fra dette gjorde at Storflor også så andre behov som var viktige å få på plass.

– Hun så et behov for kriseteam i kommunen, et helhetlig opplegg rundt familier i krise, i en tid da det ennå ikke var pålagt. Hun fikk i oppdrag av pleie- og omsorgssjefen å organisere dette for kommunen, og i 1999 var teamet klart med representanter fra politi, kirke, legetjeneste, psykiatri, helsesøstre og etat oppvekst, sier Ryjord.

Coop Storlien artikkelnivå

Under «vandringskvelden» i Stjørdal kirke 26. september vil Karin Storflor dele sine rike erfaringer fra arbeidslivet. Blant det hun vil berøre er hva er det som er viktig i livet, og hva er av mindre betydning når man ser tilbake.

Les forrige sak:
Med politiet på hjul ble oksene geleidet bort fra E6. (Foto: Politiet)
Politiets «oksejakt» er avsluttet

"Cowboyene" har tatt over

Close