6 °C Stjørdal, NO
26/05/2019

Demensteam i Malvik

TVERRFAGLIG TEAM: Siri Brustad (f.v.) Andrina Arntzen og Berit Skjøstad utgjør Malvik kommunes Demensteam som ble startet nå i januar. De tilbyr hjelp og veiledning til personer med demens og deres pårørende.

 

Malvik kommune har fra januar av startet en resursgruppe for personer med demens og deres pårørende. Teamet er tverrfaglig sammensatt og vil i første omgang være tilgjengelig på mandager.

Kommunen har fått midler via Fylkesmannen til å styrke informasjon og veiledningsarbeidet for demente og deres pårørende i Malvik.

Resursgruppe
Tilbudet er lokalisert på Motrøtunet, Hommelvik Bo og servicesenter i Hommelvik og teamet ledes av Siri Brustad.

– Det er stadig flere kommuner som har dette tilbudet, Trondheim har hatt det en stund, på Stjørdal har de hatt et lignende tilbud siden i høst og endelig får vi det her i Malvik, forteller Siri Brustad.

Coop Storlien artikkelnivå

Formålet med Demensteamet er å gi både pasienter og pårørende informasjon og veiledning rundt dette med demens. Sykdommen er kompleks og omtales ofte som en kronisk, progressiv lidelse. Det betyr at den ikke er reversibel, men det finnes medisiner som kan fjerne noe av symptomene.

– Vi har fått gjentatte tilbakemeldinger fra pårørende til demente at de savnet noen å snakke med og å forholde seg til i starten på sykdommen, sier Brustad. Derfor er demensteamet et lavterskeltilbud hvor både pasienter og pårørende kan ta kontakt. Fortrinnsvis via telefon.

Vanskelig diagnose
Diagnosen demens er vanskelig å sette, det er tidkrevende og det hender sykdommen og symptomene forandrer seg underveis. Av og til hender det at pårørende og pasienter blir urolige uten grunn, og det kan være både andre sykdommer eller for eksempel feilmedisinering som forårsaker demenslignende lidelser.

– Av og til hender det at andre sykdommer forårsaker en forvirring en uballanse eller annen underlig adferd, sier Berit Skjøstad, sykepleier i hjemmetjenesten. Men vi tar alle henvendelser alvorlig og skal hjelpe så godt vi kan, sier hun.

Sammen med den enkeltes fastlege vil ulike tiltak bli vurdert før en full utredning eventuelt vil bli satt i gang.

 

Hjelpetiltak
Det er ofte vanskelig å vite hva man som pårørende til demente eller som pasient skal gjøre. Hos demensteamet i Malvik vil man få orientering om ulike tilbud og om konkrete hjelpetiltak.

– Sikkerheten er først og fremst viktig, både for pasienten, de pårørende, men også for hus og heim, sier Siri Brustad. Selv om lidelsen er vanligst hos personer rundt 90 års alder, kan den inntreffe hos personer under seksti år også, forteller hun.

Hos demensteamet kan man få tips om brannsikkerhet, forbygging av fallulykker og andre risikosituasjoner. Men det er også viktig at personer med demens er sosial aktive.

– Da er dagtilbudet vårt en tjeneste som både den demente og pårørende setter pris på. Forteller Andrina Arntzen, som er fysioterapeut. Her kan man komme og være i fem timer en dag for uka, sammen med andre. Vi serverer frokost og middag og det er ulike aktiviteter i løpet av dagen, ikke minst for å holde hjernen aktiv.

Mestring og sansing
– Her lager vi situasjoner som pasienten mestrer, det kan være alt fra å smøre på brødskiva til å sende mat over bordet. Her går praten lett med jevnaldrende og det spilles enkle spill som yatzy for eksempel, forteller Siri Brustad.

De savner bøker med bilder og historier fra Malvik da det viser seg at det er med på å trigge sansene. Den kulturelle spaserstokken og andre kulturelle er populære og det er også runden i maxi-taxi på tur til og fra bo og servicesenteret. Da får alle en rundtur i kommunen, noe som de aller fleste setter stor pris på.

– Og for de pårørende er fem timer avlastning i uka kjærkomment, for det med å ha ansvaret for demente personer hele døgnet kan være en stor utfordring, sier Siri Brustad.

Fokus og åpenhet
Alle de tre som jobber ved demensteamet ser positivt på at det nå rettes fokus på sykdommen demens. Det har vært litt tabubelagt og skambefengt men med økt kunnskap og informasjon om problemene og lidelsen tror de tre at hverdagen for pasienter og pårørende vil bli enklere.

I Malvik kommune gjennomfører for tiden 12 helsearbeidere og to politikere et studieopplegg kalt Demensomsorgens ABC. Dette er et kompetansehevende studie som startet i 2010 og varer i to år.

– Heldigvis forskes det stadig mer på denne lidelsen, forteller Siri Brustad, og legger til at det går an å forebygge litt hvis man har et sundt kosthold, er sosial aktiv og bedriver litt hjernetrim. Da holdes den skumle sykdommen lettere unna.

Demensteamets formål er å gjøre livssituasjonen til den enkelte demente bedre og gi økt livskvalitet til både pasient og pårørende. Teamet er å treffe på Motrøtunet, Hommelvik bo og servicesenter hver mandag.

 

10 tidlige tegn på demens
1. Hukommelsestap som påvirker arbeidsevnen Eks: Husker ikke beskjeder og avtaler.

2. Problemer med å utføre vanlige oppgaver Eks: Klarer ikke bruke kaffetrakteren.

3. Språkproblemer Eks: Har vanskelig for å finne ord, bruker helt feil ord.

4. Desorientering i forhold til tid og sted Eks: Kan gå seg bort i sitt eget nabolag.

5. Svekket dømmekraft Eks: Kan gå på tur i tøfler.

6. Problemer med abstrakt tenkning Eks: Håndtering av penger blir vanskelig fordi
forståelsen av tall svekkes.

7. Feilplassering av gjenstander Eks: Lommeboka ble lagt i kjøleskapet.

8. Forandringer i humør  Eks: Tendens til raskere humørsvingninger, uten
noen åpenbar årsak.

9. Atferdsforandringer Eks: En som tidligere var ubekymret og sorgløs kan bli
sint, mistenksom og engstelig.

10. Tap av initiativ, og engasjement, både for aktiviteter og mennesker.

Kilde: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Les forrige sak:
Ordfører i Selbu, Inga Balstad leder regionrådet for Værnesregionen. Arbeidet som foregår av ­regionalt samarbeid i regionen blir lagt merke til over hele landet.
Pris til Værnesregionen

  Ett av helseprosjektene innenfor Værnesregionen er tildelt samhandlingsprisen 2010 fra […]

Close