-9 °C Stjørdal, NO
25/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 04

Den mystiske bergkunsten ved Trollvatnet

Var det samer som laget disse figurene for århundrer siden?

Dette sameparet er bare en liten del av «bergkunsten», men resten var så utydelig at det ikke var mulig å tyde. Dette sameparet er bare en liten del av «bergkunsten», men resten var så utydelig at det ikke var mulig å tyde.

Enhver bygd med litt respekt for seg selv og sin fortid, har et Trollvatn. I vår del av landet, sånn rent lokalt, har vi jammen til og med to.

Og det ene ligger i Skjelstadmarka, og det var dit vi tok turen denne gangen. Hvis vi skal beskrive så noenlunde hvor dette vannet er, så ligger det øst for gården Hastad, og sørøst for Korstjønnåsen. Vinterstid går det skispor, ja dette skisporet er til og med en del traseen til Høgsetrennet, parallelt med den dalen Trollvatnet ligger i. Er det enda noen som lurer på lokaliteten, så studer kartet for området.

Vi sjekket isen på Trollvatnet. Inne ved land var den over fem cm tykk, men vi prøvde ikke lenger ut.
Vi sjekket isen på Trollvatnet. Inne ved land var den over fem cm tykk, men vi prøvde ikke lenger ut.

Turen innover hadde i første omgang som mål å ta en kikk på «bergkunsten» her like øst for vatnet. Der på flate berget er det risset inn tegninger av både en same, og en samekone. Og det er også flere tegn, tall og bokstaver i berget, uten at disse er mulig å tyde i dag. Berget der rissene er, er i ferd med å forvitre; store berghyller har alt sluppet taket, og nye er på vei til å legge seg til jorden. Vi frykter at denne «bergkunsten» snart vil forsvinne. Hvem som har gjort dette, og hva målet med tegningene er, ja, det skal vi ikke spekulere i. Men berget heller fortsatt godt utover, selv om store blokker nå har lagt seg ned i dalen, så at det har bodd samer her en gang i tiden, ja, det ser vi ikke bort fra.

En gang i tiden har det nok vært en mye mer markert berghylle her like ved tegningene, så at det har vært en enkel bolig her kan være en mulighet.
En gang i tiden har det nok vært en mye mer markert berghylle her like ved tegningene, så at det har vært en enkel bolig her kan være en mulighet.

Samene har en lang historie her i landet. Er det forresten noen som vet hva ordet same betyr? Ganske enkelt betyr ordet menneske. Og de aller første skriftlige overleveringene vi har om at det har bodd samer i Norden er fra år 100 etter Kristus. En romersk historikker ved navn Tacitus, skriver i sin bok Germania, at det bor finner i Norden, og at de lever av jakt og fiske.

Går vi 50 år lenger frem, altså til år 150 etter Kristus, forteller den greske geografen Ptolemaios, at finnene er en folkegruppe i Skandia. Så til år 550 etter Kristus: der finner vi en bysantisk historieskriver Prokopios, som forteller oss at det: «blant stammene som bor i Thule er et folk, skrithifinoi, som lever som ville dyr.» Betegnelsen skrithifinoi blir av flere historikere tydet slik at dette folket brukte ski som framkomstmiddel.

Nå betviler vi at disse tegningene i berget ved Trollvatnet er flere tusen år gamle, men så vidt vi har klart å spore opp av opplysninger fra lokalkjente, så er det ingen opplysninger om opphavet til disse. Noen har da forklaringer, men dette ligger da absolutt på det lokalhumoristiske plan, uten at vi vil gjengi dette.

Vi hadde en flott vinterdag der inne på barfrosten. Både myrene og vannet var frosset til, og dermed hadde vi lettgått terreng.

Les forrige sak:
Kjørte mørklagt rullestol på E14

Politiet kjørte hjem både fører og rullestol

Close