-8 °C Stjørdal, NO
30/11/2021

Spar Hegra uke 48
Header-Bingo-med dato

Den nye turstien ble åpnet med et brak

Varaordføreren måtte bruke tyngden for å få gjennomslag

Ole Herman Sveian (Sp) brukte tyngden på å få delt stokken som han og ordfører Trond Hoseth (bak) nesten hadde sagd seg igjennom. Prosessen markerte åpningen av skogstien ved Stavsjøen. Ole Herman Sveian (Sp) brukte tyngden på å få delt stokken som han og ordfører Trond Hoseth (bak) nesten hadde sagd seg igjennom. Prosessen markerte åpningen av skogstien ved Stavsjøen.

Samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Malvik ble satt på prøve da den nye skogstien ved Stavsjøen ble åpnet. Til slutt måtte varaordfører Ole Herman Sveian (Sp) bruke tyngden for å få gjennomslag.

Som vi ser av bildet ble stokken som ordfører Trond Hoseth (Ap) og Sveian sammen skulle sage seg gjennom til slutt delt, etter en del plunder underveis i samarbeidsprosessen. Politikerne ga imidlertid alt i det som markerte en viktig milepæl for skognæringen i kommunen.

Lang turstien ved Stavsjøen er det nå satt ut informasjonsplakater som forteller mer om hva skognæringen sysler med.

– Det er litt vår egen feil at vi ikke har gjort det tidligere, men nå fikk vi denne plakatserien som skal informere om skogbruk, hva skogen brukes til, ferdselskultur i skogen og klimasammenheng.

Jens Nicolai Jenssen er leder i Malvik Skogeierlag, og er en ivrig forkjemper for å spre informasjon om viktigheten av skognæringen.

Jens Nikolai Jenssen håper turfolket vil forstå viktighet av skognæringen på sine turer langs Stavsjøen.
Jens Nikolai Jenssen håper turfolket vil forstå viktighet av skognæringen på sine turer langs Stavsjøen.
Hugget 22.000 kubikk

– Hvert år får lille Malvik en tilvekst av skog på 36.000 kubikkmeter. Så langt i år har vi hugget 22.000 kubikkmeter. For meg er det viktig at folk forstår sammenhengen mellom at vi kan drive næring i skogen samtidig som folk går på tur. Vi kan ikke båndlegge skogen for all fremtid på grunn av at det går en sti her, sier Jenssen.

Skognæringen lever en tilværelse litt i skyggen av andre jordbruksnæringer.

– Det ligger en verdi i skogen, og det må være viktig både for oss og samfunnet at vi nyttiggjør oss ressursen. Tre er alternativet til andre materialer i byggevirksomhet som glass, betong og plast. Det er viktig for oss at folk som ikke har greie på næringen, få vite mer om hva vi driver med, sier han.

At norsk skog gror igjen er et annet argument for å forvalte skogen riktig.

– Å få optimalisert produksjon gjennom god skogskjøtsel er hva god skogforvaltning handler om, sier Jenssen.

Tenk tre

Skogstien ved Stavsjøen er et samarbeid mellom grunneierne, Skogselskapet og Tenk Tre. Sistnevnte organisasjon består av en rekke bedrifter og organisasjoner knyttet til skog- og trenæringen i Norge. Jenssen og de andre i skogeierlaget håper skogstien får opp interessen for hva næringen kan by på.

– Vi satte opp skiltene for en uke siden, og allerede samme kveld fikk vi mange positive tilbakemeldinger fra turfolket, sier han.

Les forrige sak:
Koronasmittede har besøkt legekontor. Ber personer ha lav terskel for testing

Minner om at besøkende ved legekontorene skal bruke munnbind ved besøk

Close