11 °C Stjørdal, NO
24/06/2021

Header-Bingo-uten dato
SparHegra uke 25

Den politiske kabalen er lagt

Legger ned politisk komité og trafikksikkerhetsutvalget

Gunnar Uglem (Mdg), Siv Sætran (Sp), Nelly Lian (FrP), Annette Jensen (KrF), Ivar Vigdenes (Sp) og Høyres Ole Hermod Sandvik (t.h.) la frem samarbeidserklæringen onsdag kveld. Foto: Frank Skaufel. Gunnar Uglem (Mdg), Siv Sætran (Sp), Nelly Lian (FrP), Annette Jensen (KrF), Ivar Vigdenes (Sp) og Høyres Ole Hermod Sandvik (t.h.) la frem samarbeidserklæringen onsdag kveld. Foto: Frank Skaufel.

Posisjonen i Stjørdal la onsdag kveld frem en samarbeidsavtale for de neste fire årene, og fordelingene av de politiske vervene i kommunen. I samme slengen har valgvinnerne valgt å legge ned komité kultur, næring og miljø (KNM).

At Ivar Vigdenes og Ole Hermod Sandvik fortsetter som ordfører og varaordfører er det som er minst overraskende etter at den nye borgerlige politiske avtalen ble presentert. I formannskapet får de to i tillegg med seg hver sin partikollega, samt at de andre partiene, Miljøpartiet, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet, får hver sin representant. Dermed gjenstår det fire plasser til kommunestyrets opposisjon.

– Billigere og ryddigere

Mer overraskende er det at samarbeidspartene velger å legge ned komité KNM og trafikksikkerhetsutvalget.

Miljøspørsmål skal i fremtiden sortere under plan- og miljøkomiteen, mens kultursaker skal behandles i komité kultur og levekår, og næring legges til formannskapet. Trafikksikkerhetsspørsmål overføres nå til plankomiteen.

– Vi skal hele tiden lete etter muligheter for effektivisere den politiske styringen av kommunen. Det ligger en økonomisk besparelse i å gjøre dette, og i forhold til samhandling med administrasjonen i kommunen blir det nå ryddigere, sier Vigdenes.

Miljøpartiet har naturlig nok fokus på miljø- og klimatiltak.|

– Å flytte miljø til plankomiteen tror jeg er en oppgradering. Mye av arealdisponeringen som komiteen gjør har stor påvirkning på klima- og miljøspørsmål. Det vil merkes når vi skal rullere arealplanen, hvor plankomiteen er en viktig faktor, som nå må ta med seg et større aspekt, sier Gunnar Uglem, Miljøpartiets førstekandidat.

Fikk ikke varaordføreren

Nelly Lian og Fremskrittspartiet var på posisjonsjakt før valget, og antydet at de gjerne ville ha varaordføreren. Det fikk de ikke, og heller ikke er de tildelt noen lederposisjoner i komiteene. Ledervervene blir det Senterpartiet som tar seg av.

– Det er ikke optimalt at vi ikke får noen lederposisjoner, men hadde vi fått flere stemmer ved valget kunne vi brukt spissere albuer i forhandlingene. Vi har forhandlet oss frem til et spiselig resultat, og skal bruke de neste fire årene på å løfte oss og vi går for å få varaordføreren neste gang, sier Nelly Lian.

– Vi fikk godt betalt

Det bredeste gliset bør nok Kristelig Folkeparti ha etter forhandlingene. I valget fikk partiet 302 stemmer og en oppslutning på 2,6 prosent. Formannskapsplass og plass i komité kultur og levekår er resultatet etter forhandlingene.

– For KrF er vi etter valgresultatet godt fornøyd med å sitte i én komité og inneha varaplass i de andre komiteene. Vi har fått godt betalt, sier Annette Jensen, som blir partiets formannskapsmedlem.

Sterk økonomistyring

I kommunestyret råder det borgerlige flertallet over 25 av 41 plasser, og i den politiske avtalen har partiene skissert seks satsingsområder hvor det ene punktet går på fortsatt sterk økonomistyring i den neste fireårsperioden. Flertallspartipisken vil trolig svinge titt og ofte hvis man legger følgende uttalelse til grunn.

– Da budsjett- og økonomispørsmål utgjør en helhet forplikter partiene seg på denne bakgrunn å komme til enighet i stemmegivningen over alle saker med økonomisk karakter, heter det i det politiske dokumentet.

Gratis parkering

Et annet sentralt punkt er sentrumsutviklingen, og i avtalen står det at partene fortsatt skal jobbe for høyhus på tomten nord for Kimen. Fortsatt fortetting i sentrum og effektiv planarbeid for hurtig igangsetting av byggeprosjekter, er også prioritert. Partiene lover også gratis parkeringsavgift i sentrum de neste fire årene. Ikke overraskende har partiene heller ingen planer om å innføre eiendomsskatt.

Partene er enige om fortsatt å ta hele kommunen i bruk, med mål om ytterligere vekst i grendesamfunnene. Ellers lover partikameratene at Hegra ungdomsskole skal bestå, og at de vil støtte en privat barnehageetablering i Flora så fremt den understøttes av en reduksjon av kapasitet andre steder i kommunen.

Stjørdal skal også bli en foregangskommune for klimaarbeid, og det skal igangsettes klimatiltak innenfor alle sektorer, lover de blant annet i avtalen.

Les forrige sak:
Alf Joachim Vennatrø er administrerende direktør i Vennatrø Gruppen som nå har kjøpt Primahus.
Vennatrø kjøper Primahus

Har mulighet til å utvikle 500 boliger og 15.000 kvadratmeter næringsareal

Close