7 °C Stjørdal, NO
22/08/2019

Den populære turstien blir EU-prosjekt

Sjekker ut tiltak som gir bedre folkehelse og har positiv innflytelse på miljøet

Malvikinger, forskere fra Spania og England og NTNUs forskerteam i skjønn forening. (Foto: Malvik kommune) Malvikinger, forskere fra Spania og England og NTNUs forskerteam i skjønn forening. (Foto: Malvik kommune)

Malvikstien er valgt ut som et av tiltakene i INHERIT, et EU-prosjekt om helsefremmende og forebyggende folkehelsetiltak.

I forbindelse med dette har forskere fra Spania og England sammen med NTNUs forskerteam besøkt Malvikstien og kommuneadministrasjonen i Malvik denne uka.

Forskerteamet fikk informasjon fra representanter fra Malvik kommune. Det ble orientert om det helsefremmende arbeidet i kommunen, planlegging og gjennomføring av prosjektet Malvikstien. Formålet for forskerne var å få oversikt over data som kan bidra til å kunne kalkulere potensielle helse, miljø- og samfunnsmessige gevinster ut i fra et kost-nytte perspektiv, skriver Malvik kommune i en pressemelding.

INHERIT-prosjektet handler om hvordan det kan skapes bærekraftige folkehelsetiltak som både fremmer befolkningens helse, og virker positivt på miljøet. Prosjektet skal se på flere ulike folkehelsetiltak rundt om i Europa.

– For Malvik kommune er det å jobbe kunnskapsbasert avgjørende om vi skal lykkes med å skape gode inkluderende lokalsamfunn der folk trives. Dette arbeidet har gitt oss ny forståelse og innsikt på en rekke områder, blant annet når det gjelder metoder for involvering og utvikling. Derfor er dette samarbeidet viktig, sier kommunalsjef Tone Østvang.

Malvikstien er et resultat av innbyggerundersøkelsen LEV VEL i 2012, hvor det blant annet kom fram at innbyggerne ønsket tilgang til sjøen. Den tredje LEV VEL-undersøkelsen gjennomføres  i disse dager. Formålet er økt kunnskap om hva innbyggerne i kommunen anser som betydningsfullt for at de skal trives og oppleve god livskvalitet. Denne kunnskapen er viktig for kommunen i samfunnsplanleggingen og i folkehelsearbeidet.

Coop Storlien artikkelnivå

– Vi håper nå at innbyggerne svarer, og ser at dette kan gi konkrete resultater i lokalsamfunnet, sier Østvang.

Les forrige sak:
Jazzgruppa Baker Hansen fremfører historiske perler på en ny måte i Kimen kulturhus.
Gammel jazz i ny drakt

Jazzgruppa Baker Hansen gjenskaper musikk av Chet Bakers

Close