12 °C Stjørdal, NO
21/09/2019

Denne gangen har to søkt som næringskonsulent

Bare to har meldt sin interesse for stillingen ved tredje gangs utlysning

For tredje gang har Meråker kommune søkt ut stillingen som næringskonsulent. Denne gang i kombinasjon med planarbeid. To søkere har meldt sin interesse. For tredje gang har Meråker kommune søkt ut stillingen som næringskonsulent. Denne gang i kombinasjon med planarbeid. To søkere har meldt sin interesse.

Først søkte null, så søkte åtte. Nå har to personer søkt på jobben som næringskonsulent i Meråker kommune. Denne gang har stillingen også bredere ansvarsområde i og med at den har benevnelsen plan- og næringskonsulent. Etter at søkerlisten med åtte søkere til stillingen som næringskonsulent var offentliggjort i november, kom Stjørdal Næringsforum Meråker på banen, og stilte seg kritisk til at det skulle ansettes ny næringskonsulent der og da. Omtrent samtidig sa samfunnsutvikler Per-Albert Robertsen opp sin jobb i Meråker kommune, og det ble bestemt at de to stillingene skulle slås sammen til én.

LES OGSÅ: Nå vil åtte bli næringskonsulent

LES OGSÅ: Ingen vil bli næringskonsulent

Nå har altså to søkt på den sammenslåtte stillingen, hvorav en mannlig søker har bedt om, og fått innvilget, at søknaden unntas offentlighet. Dermed er Hans Oskar Ervik (52) den eneste offentlige søkeren. Han jobber i dag som daglig leder ved Meråker Bil & Fritid.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Les forrige sak:
Rachel Johansen er tilsatt som midlertidig rektor ved Hegra ungdomsskole. Ved forrige utlysning søkte hun ikke på jobben, men det har hun gjort nå.
18 søkere til to rektorstillinger

Fungerende rektor vil bli rektor på fast basis

Close