1 °C Stjørdal, NO
31/03/2020

– Denne utviklingen må stoppes

Det må skytes flere rådyr i Stjørdal

BESTANDEN MÅ NED: Bukkejakta på rådyr er populær og starter allerede 10. august. Nå oppfordres både jegere og de som tilrettelegger for jakta i kommunen om at det må skytes mer kje og produksjonsdyr for å få ned bestanden. Den økte bestanden må utnyttes innenfor ordinær jakt for å begrense den irregulære avgangen som har økt kraftig de siste årene. BESTANDEN MÅ NED: Bukkejakta på rådyr er populær og starter allerede 10. august. Nå oppfordres både jegere og de som tilrettelegger for jakta i kommunen om at det må skytes mer kje og produksjonsdyr for å få ned bestanden. Den økte bestanden må utnyttes innenfor ordinær jakt for å begrense den irregulære avgangen som har økt kraftig de siste årene.
SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Kommunen bruker 200.000 til fallviltarbeid.

At irregulær avgang av rådyr har mer enn doblet seg i løpet av de siste fem årene er en utvikling som må stoppes. Irregulær avgang utgjør minst 42% av totalt felte rådyr i 2018.

– Det er en utvikling som ikke kan fortsette, skriver skog- og utmarksrådgiver Stian Almestad i et infoskriv til valdansvarlige og jaktledere i kommunen.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

– Samfunnskostnaden er for stor, Stjørdal kommune bruker cirka 200.000 kroner i året til fallviltarbeid der mesteparten går til ettersøk av påkjørte rådyr i tillegg til elg og hjort. I tillegg til kommunens fallviltarbeid, genererer påkjørsler dyrelidelser, materielle skader, forsikringsutbetalinger og hvert år personskader, framholder Almestad som har en klar og tydelig beskjed til grunneiere.

En del av jaktkortselgerne må få opp fellingsprosenten og kommunen kommer i sitt infoskriv med et klart budskap til valdeiere med lav fellingsprosent.

– De må tilrettelegge slik at tildelte rådyr blir beskattet hardere, spesielt med den store bestanden vi har nå. Det oppfordres også om at valdeierne må stimulere til økt uttak av kje, og det må gjøres ved at denne avskytingen prises på en slik måte at jegerne prioriterer felling av kje.

Kommunen oppfordrer vald med lav fellingsprosent til følgende tiltak:
• Øk fellingsprosenten
• Slipp til jegere
• Øk felling av produksjonsdyr
• Stimuler til økt felling av kje
• Utnytt jakttiden
• Praktiser samjakt i forbindelse med perioden for storviltjakt
• Lag jaktregler og priser som stimulerer til ønsket avskyting

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Kollisjon på påkjøringsrampe

To biler involvert i E6-ulykke

Close