-2 °C Stjørdal, NO
05/12/2020

– Det er hyggelig å se byggekraner i full gang

Nøktern optimisme i det lokale næringsliv, ifølge fersk spørreundersøkelse

BYGGEKRANER: - Det er hyggelig å se byggekraner i full gang. Det vitner om aktivitet. Og det trenger vi for å komme oss tilbake dit vi var før covid-19 stengte ned nasjonen, sier Jon Uthus og Lene Prøven i Næringsforeningen i Værnesregionen. BYGGEKRANER: – Det er hyggelig å se byggekraner i full gang. Det vitner om aktivitet. Og det trenger vi for å komme oss tilbake dit vi var før covid-19 stengte ned nasjonen, sier Jon Uthus og Lene Prøven i Næringsforeningen i Værnesregionen.
Radiobingo mobil

– Vi snakker om en nøktern optimisme blant våre medlemmer etter en fersk spørreundersøkelse, sier daglig leder Jon Uthus i NIV.

– Det handler om vår siste undersøkelse om koronavirusets virkninger for næringslivet i Værnesregionen. På bakgrunn av svarene tør vi å snakke om en nøktern optimisme. Det handler om at bedriftene i Værnesregionen gir uttrykk for en tro på å komme seg tilbake dit de var før landet ble nedstengt som følge av covid-19. En gradvis gjenåpning av landet bidrar til å øke optimismen.

Nyansettelser vanskelig

– Men bedriftene er nøkterne. Over halvparten av bedriftene tror det er lite sannsynlig at oppdragsmengden øker. Samtidig er det lite sannsynlig at det blir nyansettelser i nær fremtid, sier Uthus.

– Men undersøkelsen viser også at en stor andel av næringslivet går som normalt. Og det er noen som til og med oppgir økt oppdragsmengde. Over halvparten av medlemmene opplever redusert lønnsomhet under korona-krisen. Det er utfordrende for ungdommer som skal ut i et stramt og krevende arbeidsmarked, tilføyer Uthus.

Bra i bygg og anlegg

– Næringen innen bygg og anlegg har klart seg bra gjennom krisen. Men det har en sammenheng med at bedriftene ennå er opptatt av å fullføre gamle kontrakter. Men det råder en viss bekymring for at covid-19 på lengre sikt kan redusere oppdragsmengden. Reiselivsnæringen opplever tøffe dager. Men ifølge vår undersøkelse oppgir de aller minste foretakene at det er lite sannsynlig med konkurs, oppsigelser og permitteringer. De litt større bedriftene er svært bekymret, men tror likevel at de vil overleve denne krisen sier Jon Uthus.

Lokalt og regionalt

– Hvordan er responsen på offentlige tiltak?

– Lokale og regionale myndigheter scorer godt på sine råd og anbefalinger. Da er misnøyen større med de nasjonale tiltakene. Mange har opplevd ordningene med kompensasjon som en skuffelse. Da er de mer fornøyde med permitteringsordningene. Bankene får gode skussmål for å ha håndtert kundene sine på en god måte. Vi kan slå fast at det råder en nøktern optimisme når så mange som 81 prosent svarer at det er uaktuelt med oppsigelser, sier Jon Uthus som spent følger med i utviklingen i Værnesregionen.

Finne nye løsninger

– Hva kreves for å få hjulene i gang igjen for fullt?

– Her må lokale, regionale og statlige myndigheter kjenne sin besøkelsestid. Dette er i likhet med tidligere kriser tiden for å sette i gang offentlige arbeider. Det er klart at starten på arbeidet med utbedring av E6 vil bety en kraftig stimulans for lokalt næringsliv.

– Hva med de unge?

– Vi er opptatt av å få flest mulig lærebedrifter. Vi har et opplæringskontor som gjør terskelen lavere. Jeg håper at flere bedrifter kan samarbeide med å ta inn lærlinger. Vi kan også bruk krisa til å finne nye og kreative løsninger, oppfordrer Jon Uthus.

Les forrige sak:
Ildsjelpris til ordfører og kommuneoverlege

Bye og Revhaug sto fremst i kampen mot koronaviruset

Close