15 °C Stjørdal, NO
25/08/2019

– Det er rart det ikke har skjedd ulykker

Beboere i Havnegata er bekymret over trafikksituasjonen

Paret Monika Lyng Tryggvadottir og Inge Olav Husby har sett og opplevd nestenulykker langs fylkesveien utover mot Stjørdal Havn, Havnegata. Nå forventer de at tiltak gjøres. Paret Monika Lyng Tryggvadottir og Inge Olav Husby har sett og opplevd nestenulykker langs fylkesveien utover mot Stjørdal Havn, Havnegata. Nå forventer de at tiltak gjøres.

Havnegata har til tider av døgnet mye trafikk med tunge kjøretøy, og myke trafikanter opplever situasjonen som utrygg. Nå forventer de fastboende at det gjøres noe før en ulykke inntreffer.

De har bodd knappe ni måneder i en bolig ved båthavna i Havnegata. I løpet av den korte perioden har paret Monika Lyng Tryggvadottir og Inge Olav Husby sett og opplevd flere nestenulykker langs fylkesveien som går utover mot Stjørdal Havn. På tider av døgnet er gata trafikkert med store kjøretøy. Når privatbiler i 50-sonen holder maksimal tillatt fart, oppleves hastigheten i området med svingete veier utfordrende for folk som ferdes langs veien.

– Vi har utallige ganger vært i kontakt med politiet. Det skjer stadig fartsovertredelser på veien merket 50-sone. Politiet sier lasermålinger i området er vanskelig på grunn av en kurvet veibane, sier en oppgitt mor Monika, som frykter det vil skje ulykker på strekningen fra Havnekrysset ved E6 og langs Havnegata ut mot Stjørdal Havn. Hastighetsregulering varierer. Mot Innherredsvegen har Havnegata 40-sone, mens første del av Innherredsvegen igjen har 50-sone. Ytterst på havna er det nedsatt hastighet til 30-sone.

– Hvordan oppleves det å gå langs Havnegata vest?

– Det er med risiko for eget liv, synes vi. Men vi er jo helt avhengige av å kunne bevege oss langs veien. Det er ingen gang- og sykkelvei langs den svingete veien med bakketopper og uoversiktlige kurvaturer. Egentlig er det rart ikke ulykker har skjedd. Ved et tilfelle bråbremset en lastebil foran barnevogna vår, det var nære på, sier Monika.  Nede i vogna ligger lille Sigrun Emilie. Familien har Teodor på 8 år i huset. Han og 17 år gamle Stine går begge på skole. 21 år gamle Atle i samme hus har en hørselssvekkelse, og hører ikke bilene som kommer kjørende langs veien.

Tør ikke gå langs veien

Paret tør ikke la barna gå langs veien i enkelte perioder. Nå opplever de en også mørklagt vei med dårlig belysning.

Coop Storlien artikkelnivå

– Av hensyn til trygghet må vi kjøre selv; slik skal det ikke være i dagens samfunn. Nå må det gjøres noe med Havnegata i vest, sier paret som får støtte av flere naboer i kravet. Ketil Fiskvik fra kommunens veietat sier det arbeides med en regulert gang- og sykkelvei utover området, men at det er Statens vegvesen som håndterer regulering av fylkesveier.

– Hva gjør kommunen for å sikre myke trafikanter?

– Fra kommunalt hold har ikke min avdeling noen befatning med Havnegata reguleringsmessig, sier Fiskvik i en kort kommentar. Han viser til Elin Aune hos Park og idrett, som skal «kjenne til saken».

Elin Aune fra Park og idrett sier det er smalt og utfordrende å anlegge gang- og sykkelvei langs strekningen.

– Trolig må en ny type løsning vurderes i området. Kommunalteknisk avdeling arbeider med gang- og sykkelveier i kommunen. Dette er en gate som fører ut til et kommunalt friområde, et område som benyttes av badende i sommerhalvåret og til friluftsformål om vinteren. Vi har ingen telling i forhold til årsdøgntrafikken på stedet. Det har kanskje Statens vegvesen. I reguleringsarbeidet for området prøver man å få gjort tiltak. Det er en politisk sak å prioritere tiltak langs fylkesveier.  Vi har et ønske om å få til en løsning, og fra Park og idrett er det levert et forslag til gang- og sykkelvei, så får vi se hva som blir resultatet, sier Elin Aune.

Statens vegvesen avdeling Steinkjer sin presse- og medieansvarlige, Stein R. Larsen spør på bakgrunn av vår henvendelse hvilke utfordringer Havnegata i Stjørdal møter med daglig trafikk. Han trenger tid til «å finne noen i egen etat» som kan gi et svar om Havnegatas utfordringer fra veietatens side.

Har ingen tiltak for Havnegata

June Stubmo, er seksjonsleder på veiforvaltning og trafikksikkerhetsseksjonen i Trøndelag.

– Vi registrerer bekymringsmeldingen, men har ingen planer utover det som ligger i en eventuell prioritet med gang- og sykkelvei. Det er forskjell på fartsgrensene. Det er skiltet 40 km/t inn mot sentrum, og 50 km/t er vanlig på denne type vei ut mot fjorden. Skulle vi hatt 40-sone på strekningen burde det være fartshumper. Vi synes det er bra at politiet er ute og kontrollerer. Gang- og sykkelvei ligger i reguleringsplanen, men er ikke prioritert. Det er kommunen som må prioritere dette området. Liste over prioriteringer sendes til fylkeskommunen som igjen prioriterer midler. Vi har ikke registrert ulykker langs denne veien i vårt system, men vi har fokus på og følger opp bekymringsmeldinger, sier June Stubmo i Statens vegvesen sin seksjon for sikkerhet i trafikken.

Les forrige sak:
Stjørdals-verksted inn i ny kjede
Stjørdals-verksted inn i ny kjede

Stjørdal Bilskade blir en del av Intakt

Close