13 °C Stjørdal, NO
17/09/2021

Spar Hegra uke 37
Header-Bingo-med dato

– Det er viktig å ta vare på naturen

Barnehagen satte fokus på resirkulering og gjenbruk

Miljøkofferten som avdeling Bjørka laget, viser et hav med forurensning og et rent hav med glade fisker. Ine Alseth Garmager, Alexander Piewa, Malin Aune Klykken og Miriam Gjønvik Eid på avdeling Furua, holder miljøkofferten. Miljøkofferten som avdeling Bjørka laget, viser et hav med forurensning og et rent hav med glade fisker. Ine Alseth Garmager, Alexander Piewa, Malin Aune Klykken og Miriam Gjønvik Eid på avdeling Furua, holder miljøkofferten.

Sandskogan barnehage i Stjørdal markerte den landsomfattende Barnehagedagen nylig. Tema var resirkulering og gjenbruk. Avdeling Bjørka laget to visuelle hav, et fylt opp med søppel det andre rent med glade fisker.

Da alle barnehagers dag ble markert i starten av mars, fikk barna i Sandskogan barnehage tildelt et viktig tema. «Små steg for kloden» ga oppgaver og formidling med resirkulering og gjenbruk. Miljøpensum for de nesten 60 barna ble godt mottatt. Flere mottaksstasjoner ble snekret sammen av restmaterialer, dette for å vise viktigheten av å sortere avfallet. Barnehagelærer Marit Sand, forteller at barna er veldig engasjerte i temaet og har tilegnet seg mye kunnskap.

Nå har de laget sin egen miljøstasjon for resirkulering i barnehagen. Ine Alseth Garmager, Miriam Gjønvik Eid, Alexander Piewa og Malin Aune Klykken på avdeling Furua.
Nå har de laget sin egen miljøstasjon for resirkulering i barnehagen. Ine Alseth Garmager, Miriam Gjønvik Eid, Alexander Piewa og Malin Aune Klykken på avdeling Furua.
Miljøbevisste barnehagebarn

– Nå fikk avdeling Furua oppdragene med å skru sammen mottaksstasjonene. Avdeling Bjørka laget plakater og det visuelle havet med søppel og et rent hav. Kildesortering og gjenbruk er tydelig mange av barna hos oss opptatt av i det daglige, og dette gjelder miljøbevissthet generelt, sier Marit Sand.

Barnehagene arbeider med flere rammeplaner gjennom året. Blant disse er søkelys på natur og miljø. Ved praktisering av kildesortering er det naturlig for barna å lære om hvilke produkter som kan lages av restmaterialer.

– Voksne i barnehagen opplever at barna viser god kunnskap om at metall og plast, papir og glass kan gjenvinnes og brukes på nytt. De vet også at det er energieffektivt å gjenvinne mye av det vi forbinder med brukt og avfall, sier barnehagelærer Marit Sand. Fra avdeling Furua, har blant annet Alexander Piewa og Ine Alseth Garmager deltatt.

Miriam og Alexander viser hvor hvert enkelt produkt skal kastes i miljøbeholderen.
Miriam og Alexander viser hvor hvert enkelt produkt skal kastes i miljøbeholderen.
– Viktig å ta vare på naturen

– Vi synes det er viktig å ta vare på naturen. Det gjør vi med å plukke søppel også, sier de to. Nå er planen å ta med pose på tur iført hansker for å gjøre en ekstra innsats. Forslaget har kommet fra småbarnsavdelingen som et resultat av arbeidet. Foreldre er også inkludert i arbeidet med oppfordring om å ta med artikler som kan resirkuleres.

– Hvilke resultater oppnås med en slik temadag på Barnehagedagen 2021?

– Det handler mye om økt bevisstgjøring og opplysning. Noen av barna uttaler at vi har bare en klode, og at havene uheldigvis inneholder mye plastavfall. Riktigere kan det nesten ikke sies. De unge hos oss er opplyste, og det gjør også at vi voksne yter ekstra innsats med å bidra med mer kunnskap på miljøområdet, da gjerne på en balansert måte, sier barnehagelærer Marit Sand.

Les forrige sak:
Mintage viderefører sin cateringvirksomhet fra Kjøpmannsgata 40 i Stjørdal. Kent Olav Ferstad og Tony Kim sier omsetningen er økende.
Nå satser de på catering

Restauranten måtte tenke nytt etter koronapandemien

Close