17 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

”Det handler om mennesker”

Stjørdal seniorforum har denne gang fått bekreftet at Thorvald Stoltenberg blir foredragsholder den 20. mars.

 

Stjørdal seniorforum har denne gang fått bekreftet at Thorvald Stoltenberg blir foredragsholder den 20. mars.  Styret i Stjørdal seniorforum vil denne gang benytte Stjørdal kino som samlingssted.

 

Tema

”Det handler om mennesker”, har Stoltenberg satt som overskrift på sitt foredrag. I løpet av en lang og begivenhetsrik karriere, har Stoltenberg møtt utrolig mange personer som på mange områder har preget samfunn. For tilhørerne vil det være mange ting som vil være av interesse.

Coop Storlien artikkelnivå

 

Fakta om Thorvald Stoltenberg:

 

Stoltenberg tok utdanning i Østerrike, Sveits, USA og Finland og tok juristeksamen i 1957, og begynte i Utenriksdepartementet i 1958. Stoltenberg tjenestegjorde som visekonsul i San Francisco fra 1959 til 1961 og ambassadesekretær i Beograd fra 1961 til 1964. Han arbeidet i utenriksministerens sekretariat fra 1965 til 1970 og var ambassaderådgiver i Lagos i 1970. Han var internasjonal sekretær i LO 1970 til 1973 og 1981 til 1983.

Han var statssekretær i flere Ap-regjeringer på 1970-tallet. Sammen med Knut Frydenlund og Johan Jørgen Holst regnes Stoltenberg som arkitekten bak Arbeiderpartiets utenrikspolitiske linje fra 1976-1994. Stoltenberg var forsvarsminister fra 1979 til 1981 og utenriksminister fra 1987 til 1989 og fra 1990 til 1993. I 1990 var han kortvarig FNs høykommissær for flyktninger. Han var FNs fredsmeglerBalkan fra 1993 til 1996. Han var Norges ambassadør til Danmark fra 1996 til 1999, og satt som president i Norges Røde Kors fra 1999 til 3. oktober 2008, den eneste som har sittet i tre perioder.

Thorvald Stoltenberg har i 2009 og 2010 ledet Stoltenberg-utvalget, nedsatt av daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen for å vurdere tiltak for å bedre rusomsorgen for de mest hjelpetrengende narkotikaavhengige i Norge. Blant tiltakene som ble vurdert, var heroinassistert behandling, et tiltak Stoltenberg støttet.[1]

Nylig har Stoltenberg blitt med i en internasjonal kommisjon gjennom FN som ønsker å fremme ny narkotikapolitikk som i mindre grad er basert på straff, med bl.a. tidligere statsledere fra Latin-Amerika.

 

 

Les forrige sak:
|
Nye Elkjøp ved Evja åpner 14.mars

Et skikkelig stort løft innen elektrisk- hjemme og elektro-artikler i bred […]

Close