16 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

Det haster med parkering

Det haster med å få avklart P-plasser nå når kulturhusutbygginga har kommet igang.

 

Tore Rømo: – Kommunestyret har vedtatt at arbeidet med parkeringskjeller på Husbyjordet skal igangsettes før 1. oktober, men det er ikke mulig å gjennomføre. Det er overtakelse av Husbyjordet torsdag 21. mai 2015. Fra i dag betyr det at vi har 460 arbeidsdager til rådighet. Arbeidet med parkeringskjelleren på Husbyjordet vil være krevende og styrende for de neste to år. Det vil utfordre oss og dere.

 

Det er konkrete fysiske rekkefølgebestemmelser som styrer dette. Vi får ikke brukstillatelse for kulturhuset før parkeringskjelleren er ferdig. Begrensende faktorer er tid og økonomi. En høy kostnad på tiltakene vil gjøre inngangsbilletten på infrastruktur enda høyere for de som vil bruke næringsarealene på Husbyjordet. Begrensende faktorer er tid og økonomi. Alt må gå på skinner hvis vi skal komme dit vi ønsker.

– Hva er gjort? Vi har satt ned en prosjektgruppe som har dette som hovedoppgave. Det er leid inn ekstern prosjektleder eller det jeg kaller prosjektdriver med spesielt ansvar for fokus, økonomi og framdrift. Vi har stabsmøter hver 14. dag. Vi må klargjøre konsekvensene for andre prosjekt – hva er mest påkrevet?

Coop Storlien artikkelnivå

An konkrete problemstillinger kan jeg nevne:

– Hva er mulige løsninger innenfor gjeldende plan? Omregulering krever ekstra tid. Har vi andre løsninger? Hvordan skal vi ivareta grunnprinsippene som sentrumsplanen er bygd opp rundt for avvikling av trafikken i Stjørdal sentrum? Hva betyr trafikken i Sandgata for trafikkavviklingen i sentrum? Hvordan blir den påvirket? Hva betyr redusert fremkommelighet? Torgkvartalet må ta tilførsel av varer? Grunnerverv kan være tidkrevende? Skal vi ha nye anbudsrunder? Størrelsen på kommunens parkeringsareal – hvor stor skal det være? Hva betyr det av kostnader? Skal vi ha nye anbudsrunder? Hvordan er påvirkningen i forhold til Byparken?

Vi må få ned kostnadene vesentlig. Siste prosjektmøte ble avviklet tirsdag. Jeg kan informere kort om den siste utvikling i et kort formannskapsmøte før kommunestyret torsdag 20. juni.

Joar Håve (A): – Hvor store ressurser blir brukt?

Etatsjef Rømo: – Vi har plukket ut seks dedikerte personer som jobber i faser, men alle må være på prosjektmøtene for å være orientert. Det som haster er å finne nedkjøringsramper for parkering på Husbyjordet.

Rådmann Kjell Fosse: – Det er viktig å få avklart hvor mye vi skal grave ut. Vi  må gjøre mest mulig samtidig for å få best mulig økonomi i arbeidet.

 

Les forrige sak:
Frosting til Blink

  Han var høstsesongens klart beste for rødtrøyene. Ifjor var han […]

Close