9 °C Stjørdal, NO
13/07/2020

– Det koster meg fem minutter av min tid, men det betyr så mye for så mange

Kirkeansatte ringer mange daglig for en god prat

HOLDER KONTAKTEN: Diakon Hilde Ryjord og sokneprest Jørgen Setran er to av kirkens ansatte som bruker mye tid på holde kontakten med unge og eldre som er ekstra glade for en samtale i disse dager.

Diakon Hilde Ryjord forteller at de ansatte i kirken i Stjørdal daglig ringer flere personer bare for at de skal få høre en stemme.

Kirken er her! Det er det klare budskapet fra sokneprest i Hegra, Jørgen Setran og diakon Hilde Ryjord. De har to av kirkens stemmer, som i disse dager brukes mye til å holde kontakt og håp hos mange i Stjørdal.
– Vi forhører oss rundt omkring for få innspill på hvem som har et særlig behov for å få en telefon og en å prate med. Samtidig oppfordrer vi andre til å bli en «ringevenn», som kan ta en telefon til noen som trenger det, sier Hilde Ryjord.

Snakker om håp

Kirken har ikke opplevd noen inngående telefonstorm i forbindelse med koronakrisen, men de merker en enorm takknemlighet fra de som en hyggelig telefon.
– Hva er samtaleemnet når en prest ringer en ensom person i disse dager?
– Vi snakker om alt mulig, selvsagt også korona. Men i en tid da mye ser håpløst ut, snakker jeg ekstra mye om håp. Det å gi håp og formidle at situasjonen vil bli normal igjen og at vi klarer å se lenger fram er vesentlig, sier Jørgen Setran.

Mange har det ekstra tungt

Soknepresten i Hegra er opptatt av at alle nå bryr seg om hverandre.
– Hvis folk kjenner noen i sin gate eller i sin grend som de tror ville satt pris på en telefon, så ta den telefonen. Det kan være ensomme eldre, men det kan også være unge mennesker som er ensomme. Det er mange mennesker som er i vanskelige livssituasjoner som har det ekstra tungt i denne tiden, understreker Jørgen Setran.

Ringer flere daglig

Både Setran og Ryjord og alle deres kolleger ringer flere mennesker daglig i disse koronatider.
– Det å prate med mennesker er noe vi gjør til vanlig også, men nå er det mye av det vi gjør til daglig ellers som har falt bort. Det gjør at vi prater med ekstra mange. I tillegg er vi på sosiale medier og for mange er det også et viktig nettverk, sier Ryjord og Setran.

Stengt samlingspunkt

Det er lagt strenge restriksjoner på kirkens aktiviteter for tiden. Gudstjenester er avlyst, mens begravelser og dåp gjennomføres med langt færre til stede enn i en normalsituasjon. Konfirmasjoner er utsatt og ikke minst kirkerom og kirkekontorer stengt.
– Når vi opplever en krise er kirkene ofte samlingspunkt. Nå er dørene stengt og vi kan ikke møtes på den måten. I en tid som dette viser det seg at kirken er så mye mer enn det fysiske rommet, – det er alle menneskene og det vi gjør sammen, sier diakon Ryjord.

Oppfordrer alle til å bli en «ringevenn»

Sokneprest Jørgen Setran er svært opptatt av fellesskapet og nettopp det alle mennesker kan gjøre sammen for hverandre.
– Vi mennesker er grunnleggende skapt til fellesskap. Nå må vi gjøre det på en annen måte enn å være sammen. Det handler om å ta vare på de vi har rundt oss, de i gata, de i bygda, vi må holde fellesskapet oppe og bry oss om hverandre, sier Setran.
Ryjord og Setran forteller at mange har det trasig, men formidler håpet til alle.
– Så er det slik at fra alle situasjoner er det mulig å ta med seg noe godt videre i livet. Kanskje kan vi gjennom det vi nå opplever bli enda mer oppmerksomme på hverandre og ta ekstra vare på hverandre, både i dag og i framtiden, sier Jørgen Setran.
Har du behov for å snakke med noen i kirken, eller har du lyst å melde deg som «ringevenn», så kan du ta kontakt på telefon 74834220.
– Det er fint med alle som blir «ringevenner», og det er det fullt mulig å bli uten å gå via oss i kirken. Ta en telefon til ei eller en du tror vil sette pris på å høre en stemme og få en å prate med.

 

Les forrige sak:
Konfirmantene «banker på» via sosiale medier

Årets fasteaksjon blir heldigital

Close