11 °C Stjørdal, NO
15/07/2020

Det skal bygges på Steinvikholmen

Fortidsminneforeningen ønsker å profesjonalisere formidlingen på Steinvikholmen

STORSATSING: Fortidsminneforening ønsker å profesjonalisere og utnytte formidlingstilbudet på Steinvikholmen. Nå har de fått klarsignal til å sette opp et servicebygg på holmen. STORSATSING: Fortidsminneforening ønsker å profesjonalisere og utnytte formidlingstilbudet på Steinvikholmen. Nå har de fått klarsignal til å sette opp et servicebygg på holmen.

Fortidsminneforeningen ønsker å profesjonalisere formidlingen på Steinvikholmen. Nå har de fått klarsignal til å bygge et servicebygg på holmen.

– Vi er av den oppfatning at Steinvikholmens betydning har vært kraftig underkommunisert, selv om operaforestillingene de siste to tiårene har betydd en bedring av dette. Vi ser imidlertid et betydelig potensial, også for at Stjørdal kommune kan profileres på å være vertskommune for et av de helt sentrale nasjonale kulturminner, skriver styreleder Johan Sigfred Helberg i Fortidsminneforeningens trønderske avdeling i en henvendelse til Stjørdal kommune.

Henvendelsen handler om et ønske at kommunen skal delta i en forprosjektgruppe som skal jobbe med et nytt servicebygg på Steinvikholmen.

Mye å hente

Det er brukt store summer de siste årene for å vedlikeholde Steinvikholm slott, men fortsatt er det mye å hente ved formidling av stedet, mener Fortidsminneforeningen.

– Det er etter vår mening ikke fysisk utrustet for å kunne gi befolkningen et tilbud som står i forhold til de investeringene, skriver Helberg.

Derfor ønsker de nå å bygge et servicebygg, og etter å ha vært i forhandlinger med Riksantikvaren har de fått klarsignal til å legge fram et konkret forslag for et slikt bygg.

– Både for å kunne tilby publikum de nødvendige fasiliteter og for å gi Fortidsminneforeningen det nødvendige fysiske utgangspunkt for å gi et profesjonelt formidlingstilbud, er det nødvendig å oppføre et servicebygg, mener Fortidsminneforeningens leder.

Foran porten

Det er nå etablert en prosjektgruppe bestående av fem fra Fortidsminneforeningen. Disse ønsker å ha med en representant fra Stjørdal kommune i arbeidet. I mandatet til den gruppen heter det at de skal utarbeide en konseptskisse for servicebygget. Dette skal beskrive visjonære og langsiktige planer for formidling og bruk av Steinvikholm, samt nødvendige funksjoner for et servicebygg.

Det er avklart at bygget eller deler av det skal plasseres i skråningen foran porten hvor det nå ligger en moderne fylling.

Les forrige sak:
Marius Augdal scoret for Stjørdals-Blink, men det holdt ikke til poeng. (Arkivfoto)
Ledet, men tapte

Blink ligger fortsatt på nedrykksplass

Close