10 °C Stjørdal, NO
10/08/2020

– Dette er en farlig skolevei

NAF vil utbedre flere veistrekninger i Stjørdal

En tømmertrailer passerer brua over Gråelva, den fyller hele kjørebanen og delegasjonen invitert av NAF avdeling Stjørdal følger med på stedet. En tømmertrailer passerer brua over Gråelva, den fyller hele kjørebanen og delegasjonen invitert av NAF avdeling Stjørdal følger med på stedet.

NAF avdeling Stjørdal ser nå på mulige tiltak som kan gi sikrere veier. Blant de første av flere lokasjoner er fylkesveien Vassbygdveien ved Gråbrek.

Sikkerhet i trafikken for både bilister og myke trafikanter står i fokus når NAF Stjørdal peker på behovet for utbedringer av flere veistrekninger de mener er farlige. «Med hjertet i halsen» er en aksjon som startet sentralt i NAF året 2018.

Fikk tips om fem farlige veistrekninger

– Bakgrunnen for at vi nå setter fokus på utfordrende trafikkpunkter er NAF sentralt sin kampanje sist vinter som oppfordret folk til å melde inn farlige veistrekninger i sine kommuner. I vår kommune kom det inn fem slike tips, blant annet fylkesvei 36 ved Gråbrek. Dette veistykket ble klassifisert som farlig skolevei, og strekningen har flere uheldige momenter med for smal veibane i kombinasjon med lavt rekkverk og redusert sikt, sier Kåre Brandtzæg fra NAF i Stjørdal.

Nabo Per Olav Tyholt måler høyden på rekkverket langs brua over Gråelva til under 80 centimeter. To biler kan ikke møtes på brua, og en trailer fyller hele kjørefeltet.
Nabo Per Olav Tyholt måler høyden på rekkverket langs brua over Gråelva til under 80 centimeter. To biler kan ikke møtes på brua, og en trailer fyller hele kjørefeltet.

Nylig var representanter for kommunen sammen med naboer, FAU-leder ved Kvislabakken skole og NAFs folk fra lokalavdelingen samlet ved Gråbrek. Her fikk de selv oppleve utfordringene som «Veiskille» representerer. Nabo Petter Bjerve på Gråbrek har i mange år sett folk og biler langs veien.

Ønsker strakstiltak

– Nå har trafikken langs Vassbygdvegen økt såpass mye at noe bør gjøres. I tillegg har nok asfaltering på strekningen mot Liavatnet i Vassbygda gitt noe høyere fart på kjøretøy. Strakstiltak kunne vært å sette ned fartsgrensen til 30 kilometer i timen og etablert fartsdumper inn mot brua over Gråelva, sier Petter Bjerve.

Han får støtte fra Per Olav Tyholt, nabo ved jernbanebrua. Tyholt har opplevd mange nestenulykker på stedet. Han bekrefter at det tidligere kommunale trafikksikkerhetsutvalget har mottatt minst to brev fra bekymrede naboer. Han synes også at rekkverket på brua over Gråelva, som er under 80 centimeter høyt, gir liten trygghet for både bilister, gående og syklende.

FAU-leder ved Kvislabakken skole Åse Helene Monsø fra Vassbygda, er ikke tilfreds med at veien fortsatt fremstår skummel og farlig, også før eller etter skoletid når barn og unge skal på fritidsaktiviteter.
FAU-leder ved Kvislabakken skole Åse Helene Monsø fra Vassbygda, er ikke tilfreds med at veien fortsatt fremstår skummel og farlig, også før eller etter skoletid når barn og unge skal på fritidsaktiviteter.

På brua over Gråelva kan ikke to kjøretøy passere hverandre. Et stort kjøretøy fyller hele kjørebanen. To lokalpolitikere ble med på befaring til stedet nylig. Arild Gressetvold (Frp) er medlem i Plan- og miljøutvalget, som erstatter kommunens tidligere Trafikksikkerhetsutvalg.

– Det er ganske tydelig at her er behovene for å utføre tiltak til stede. Dette er en fylkesvei, og kommunen må sikre at strekningen prioriteres høyt på lista for tildeling av midler. Vi ønsker å lytte til naboene og de som ferdes langs veien, sier Gressetvold. Leif Eggen (V) er medlem i komite kultur og levekår. Mange av de samme synspunkt som fremmes av FAU-leder ved Kvislabakken skole, Åse Helene Monsø, deler han.

– Veien er ikke en trygg skolevei

– Vi er enige om at denne veien slik den fremstår ikke er en trygg skolevei. Det er tilbud om skolebuss på strekningen, men barn og ungdom skal ferdes på aktiviteter på kveldstid også. Ved gråelvbrua er det dårlig belysning og jernbanebrua 150 meter lenger opp har en dårlig siktbane. Jeg skjønner at mange naboer ønsker tiltak her, sier Leif Eggen.

NAF Stjørdal inviterer nå berørte parter til et oppfølgende møte. Målet er å sikre at tiltak blir iverksatt langs Vassbygdvegen. Kåre Brandtzæg har med seg Bjørg Reitan i NAF lokalt som vil følge opp.

På befaring langs Vassbygdvegen var disse med nylig. Fra venstre: Kåre Brandtzæg fra NAF avdeling Stjørdal, elevene Martin Dønheim og Mathias Hindbjørg med lærer Gunnar Ørholm fra Ole Vig vgs. sin yrkessjåførlinje. Arild Gressetvold fra kommunen, nabo Petter Bjerve, Bjørg Reitan fra NAF avd. Stjørdal, nabo Per Olav Tyholt og FAU-leder Åse Helene Monsø ved Kvislabakken skole.
På befaring langs Vassbygdvegen var disse med nylig. Fra venstre: Kåre Brandtzæg fra NAF avdeling Stjørdal, elevene Martin Dønheim og Mathias Hindbjørg med lærer Gunnar Ørholm fra Ole Vig vgs. sin yrkessjåførlinje. Arild Gressetvold fra kommunen, nabo Petter Bjerve, Bjørg Reitan fra NAF avd. Stjørdal, nabo Per Olav Tyholt og FAU-leder Åse Helene Monsø ved Kvislabakken skole.

– Veistrekningen har i dag 50-sone. Med en skarp høyresving kombinert med bakke og avkjørsel til næring og bolig har veien innsnevringer over brua. Alle de farlige punktene vi peker på utgjør større risiko for ulykke på stedet. Barn og skoleelever ferdes langs strekningen. Nå må det gjøres noe her, sier Kåre Brandtzæg, som er veldig utålmodig etter å se konkrete tiltak. Lokalt peker NAF på trafikktellinger som viser godt over 300 kjøretøy i døgnet.

– Må det dokumenteres over 400 kjøretøy for å utløse midler til tiltak?

– Vi kan ikke skjønne at et slikt måltall alene kan være tyngden på vektskåla for å utløse tiltaksmidler. Visuelt kan vi se at veien på stedet må gis høy prioritet. Gjennom å kommunisere behovene håper vi å lykkes i arbeidet med en sikrere vei, avslutter Kåre Brandtzæg fra NAF avdeling Stjørdal.

Les forrige sak:
Utdanner fjortiser til dommere

- Vi må heller ta vare på ungdommer som tør å blåse enn å kjefte på dem

Close