4 °C Stjørdal, NO
19/10/2020

Dette er Grunnans bidrag til fellesskapet

||| ILLUSTRERER VERDISKAPNINGEN: Mange stiller opp denne morgenen for å illustrere bidraget som Hagia Grunnan AS gir til fellesskapet. Fra Fagerhaug Oppvekstsenter stiller Miriam Høyen Elverum, Vibeke Unstad og Torgeir Værnesbranden. Ann Sissel Helgesen deltar for DMS/Stjørdal kommune mens Joakim Mollan og Malin Ward deltar for ambulansetjenesten. Marthe Hanssen og Silje Sandvik har foreldrepermisjon. Dessuten er politiet representert. DNB er representert med bedriftsrådgiverne Per-Kristian Hanssen og Jon-Roar Langørgen ved siden av finansrådgiver personmarked Lise Kjerkreit. Fra Hagia Grunnan AS stiller Tore Grunnan, Tove Wikdahl, Per Gunnar Fånes, Jan Roger Kvaal og Trond Dullum.|Bedriftsrådgiver Jon-Roar Langørgen overrekker daglig leder Tore Grunnan et eget «Verdiskaperbevis» som illustrerer hvordan Haiga Grunnan AS bidrar til fellesskapet.||

 

For her stiller sykepleiere, lærere, politi og de som har foreldrepermisjon; her er politi og ambulanse. Grunnlaget er det positive regnskapet hos Hagia Grunnan AS. DNB har utviklet en metode sammen med NyAnalyse som viser verdiutvekslingen mellom norske bedrifter og samfunnet rundt dem.

Småbedriftenes rolle

– Når vi forstår hvor viktige dagens bedrifter er for velferden vår, forstår vi også hvor ekstremt viktig det er å satse på morgendagens bedrifter, sier bedriftsrådgiver Per-Kristian Hanssen ved DNBs kontor i Stjørdal som understreker følgende:

– Det er viktig å huske at de fleste bedrifter i Norge har mindre enn 20 ansatte. Det er disse lokale virksomhetene som utgjør grunnstammen i norsk næringsvirksomhet. En slik vanlig bedrift er ikke dem vi ser mest til. Men til sammen står de for 42 prosent av verdiskapingen fra private selskaper i Norge og ikke mindre enn 62 prosent av sysselsettingen i norsk næringsliv, sier han.

– Takk til alle!

– Vi i DNB er opptatt av å illustrere næringslivets bidrag til vår samfunnsvirksomhet. Jeg skal innrømme at det har vært en krevende oppgave å samle så mange ulike utøvere til et felles tidspunkt. Derfor er vi så glade for at ansatte ved Fagerhaug Skole som i høst flytter inn i sine nye lokaler der trafikklærerskolen tidligere holdt, til stiller opp på en slik begivenhet. En like stor takk til ambulansetjenesten, politi, foreldre med foreldrepermisjon. DMS/Stjørdal kommune og ansatte hos Hagia Grunnan AS som deltar for å gi oss denne enestående illustrasjonen av verdiskapningen i en lokal bedrift, sier Jon-Roar Langørgen.

Les forrige sak:
||
Best i landet igjen

  I skyggen av OL møtes landets beste juniorer til Norgescup […]

Close