7 °C Stjørdal, NO
22/08/2019

Dette krysset bekymrer ordføreren

– Ikke bare ubehagelig, men også farlig

TRAFIKKFARLIG: Avkjøringen til Skatval sentrum fra E6 føles ubehagelig og er farlig, viser ordfører Ivar Vigdenes i en henvendelse til Statens vegvesen og Nye Veier. TRAFIKKFARLIG: Avkjøringen til Skatval sentrum fra E6 føles ubehagelig og er farlig, viser ordfører Ivar Vigdenes i en henvendelse til Statens vegvesen og Nye Veier.

Skatvalskorsen – krysset mellom E6 og veien til Skatval sentrum – skaper bekymring for mange bilister. Ordfører Ivar Vigdenes ønsker nå å vite når noe gjøres med dette krysset.

– Mitt spørsmål til Statens vegvesen og Nye Veier er: når kan vi forvente at noe gjøres med dette trafikkfarlige krysset på E6 ved Skatval? Det spør ordfører Ivar Vigdenes om i et brev han har sendt både til vegvesenet og Nye Veier AS, som skal gjennomføre byggingen av ny E6 forbi det aktuelle området.

– I flere år har krysset E6 og FV6812 (gamle fylkesveg 39) ved Skatval skapt store bekymringer både for skatvalsbygger og andre trafikanter på E6, skriver Vigdenes.

Smalt forbikjøringsfelt

Ordføreren peker på en del trafikale utfordringer som oppfattes som farlig.

– Spesielt stor er denne utfordringen med trafikk som kommer fra sør. Dette både for trafikk som skal inn på fylkesvegen mot Skatval sentrum og for passerende trafikk nordover. Når ventende trafikk som skal inn fylkesvegen står i venstre fil, så er forbikjøringsfeltet til høyre meget smalt med tanke på at dette skal fungere som en hel kjørebane uten fartsbegrensning. Avstanden mellom gul og hvit linje er 5,15 meter. Dette fremstår som lite når det skal være plass til både avkjøringsfelt og forbikjøringsfelt, slår ordfører Ivar Vigdenes fast.

Han peker på at utfordringene er spesielt store på vinters tid. Det å stå og vente på å krysse veien i venstre felt, samtidig som både motgående trafikk og passerende trafikk holder høy hastighet på hver side er ingen god følelse.

Coop Storlien artikkelnivå

– Dosering og kurvatur gjør at nevnte trafikksituasjon ikke bare føles ubehagelig, men også er farlig, mener Vigdenes.

Prioritert høyt

Stjørdal kommune har tidligere prioritert en utbedring av dette krysset som det øverste tiltak i kategorien «utbedring eller mindre omlegginger av kryss og avkjørsler, inkludert flaskehalser for tungtrafikk». Ordføreren foreslår at det vurderes en utvidelse av veibanen i nordgående retning, som ville være et forholdsvis lite grep som kan gi store trafikale forbedringer.

Selv om ny E6 er under planlegging mener ikke ordføreren at det er grunn god nok til at Skatvalskorsen skal framstå som i dag fram til ny veg står ferdig.

– Det er på det rene at det vil ta flere år før denne er på plass, samtidig som dette krysset vil være trafikkfarlig og ha behov for utbedring uavhengig av en realisering av denne, mener ordfører Ivar Vigdenes.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Ni førere fikk bot

Høyeste hastighet var 87 i 60-sone

Close