8 °C Stjørdal, NO
21/04/2019

Digital-tilskudd til Selbu

|| ||
Værnes begravelsesbyrå steindag april

Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet som støtter kommuner som mangler veiledningstilbud i digital kompetanse til sine innbyggere.

– Det er viktig at ingen faller utenfor det digitale samfunnet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Stadig flere er på nett, men fortsatt kan det være vanskelig for deler av befolkningen å bruke digitale tjenester. Det er bakgrunnen for at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har tatt initiativ til den kommunale veiledningsordningen Digihjelpen.

Ordningen skal legge til rette for at kommuner får etablert et permanent veiledningstilbud rettet mot innbyggere som ikke har tilstrekkelig digital kompetanse.

En engangsstøtte på tre millioner kroner fordeles nå på 35 kommuner i 2017.

Coop Storlien artikkelnivå

– Jeg er glad for at 35 kommuner nå kommer i gang med Digihjelpen. Det kan være ulike oppgaver man ønsker få hjelp til. For noen vil det være å få hjelp til å søke om barnehageplass på nett, andre kan trenge hjelp til å søke om bostøtte eller lese skattemeldingen, sier Sanner. Blant disse er Selbu. Levanger kommune mottar 100.000 kroner.

Kommunene som får tilskudd gjennom Digihjelpen skal gjennomføre sine planer i løpet av 2018.

– Vi trenger gode lavterskeltilbud. Kommunene er ulike og tilbudene kan komme til å være forskjellig fra sted til sted. Det er viktig at kommunen tilpasser sin Digihjelp til det som er behovet lokalt. Jeg håper også at kommunene vil kunne lære av hverandre, sier Sanner.

Digihjelp-tilbudet har blitt en realitet etter et samarbeid mellom KMD og KS. KMD støtter også andre tiltak for å øke befolkningens digitale deltakelse og kompetanse, blant annet i form av støtte til Seniornett og kursmateriell via Kompetanse Norge.

Les forrige sak:
||
Ber innbyggerne om budsjettråd

- For oss i Malvik FrP og Malvik Høyre er tillit […]

Close