-6 °C Stjørdal, NO
27/02/2020

Diskuterer næring på Frosta


Blant tiltakene som foreslås, er ifølge Frostingen at næringslivet må involveres i utarbeidelse og gjennomføring av tiltaksplan og årlige dialogmøter mellom ordfører, rådmann og næringslivet bør gjennomføres. Det pekes på at Værnesregionen er en naturlig ramme både for lokalt og regionalt næringsarbeid. En ryddig intern organisering av næringsarbeid i kommunen, samt ekstern kommunikasjon mot næringslivet lokalt og mot eksterne samarbeidspartnere, pekes det også på betydningen av.

Det anbefales en modell i fire punkter, skriver avisa: En næringskonsulent i kommunen. Frosta Næringsforum for kommunikasjon mellom næringsliv og kommune. Utsetting av enkelte tjenester (kurs og rådgiving). Samarbeid med Værnesregionen.

Rapporten skal ut på høring etter at  rådmannen har invitert næringslivet til åpent møte/dialog.

Strategisk Næringsplan 2011 – 2015 har samtidig vært ute på høring. Det er første gang det utarbeides en næringsplan i Frosta.

Les forrige sak:
Store fritidsbåter blir disse dagene heist på land ved Stjørdal Havn.
Snart slutt for båtlivet

Båter med vekt på flere tonn i klassen fritidsbåter ble sist […]

Close