4 °C Stjørdal, NO
02/12/2020

Disse damene er uvurderlige for Stjørdal, sier sjefen

«Sofa-damene» har styrt med smittevern og prosedyrer

RASKE DAMER: Selvsagt holder de god avstand til hverandre når det skal tas bilde også. Sofa-damene reagerte raskt og treffsikkert da koronapandemien traff Norge og Stjørdal. Fra venstre: Sølvi Nymo, Bente Jørgensen, Tone Okkenhaug, Kristin Moe og Guri Lyngstad. Inger Lise Fiskvik var ikke til stede da bildet ble tatt. 

I det tidspunktet koronapandemien slo inn over Norge var det seks damer i Stjørdal kommune som kastet omtrent alt de hadde i hendene. Nå handlet alt om smittevernsutstyr og nye prosedyrer for kommunens helseansatte.

Avdelingen kalles Sofa, men den forkortelsen sier absolutt ingenting om avslappetheten blant de seks kvinnene. Bokstavene står imidlertid for service- og forbedringsavdeling, og nettopp denne avdelingen har spilt en svært viktig rolle i arbeidet med å begrense koronasmitten i Stjørdal og Værnesregionen. Sofa har eksistert i over ett år som en del av Stjørdal kommunes omsorgsetat, og de siste sju-åtte ukene har de virkelig fått vist sin nytte.

– Det var nok alfa-omega at kommunen hadde en avdeling som dette da pandemien kom. Norge var ikke forberedt, kommunen var ikke forberedt. Vi har prosedyrer og smittevernplaner, men vi kastet oss rundt og fikk på plass det som måtte på plass i løpet av kort tid, sier Guri Lyngstad.

Hun er fungerende avdelingsleder for Sofa, og leder seg selv og fem andre damer som jobber med lovverk, rutiner, turnus, journalføring og kompetanseheving. I tillegg har den ene av damene, Kristin Moe, ansvar for det sentrale lageret for smittevernsutstyr i Stjørdal.

Raske aksjoner

Kompetanse og hastighet var to kritiske faktorer da koronaepidemien rammet.

– Vi kastet oss rundt, oversatte og tilpasset prosedyrer på en slik måte at de passer inn hos våre enheter. Jeg tror vi handlet veldig raskt og med støtte fra etatsjefer og kommunedirektører fikk vi ut de fort. Det var nok veldig avgjørende for å unngå stor smittespredning, mener Lyngstad.

De seks Sofa-kvinnene har ulik, men mye og årelang, erfaring fra pleie, helse og omsorg. Bente Jørgensen og Sølvi Nymo jobber mye med systematikk, prosedyrer og beredskap. Inger Lise Fiskvik er utdannet sykepleier, har vært enhetsleder og jobber mye med prosedyrer. Tone Okkenhaug har stor kompetanse på helselovgivning og lovtolkninger, mens Kristin Moe har ansvar for utstyrslageret.

– Vi har vel en del av dette under huden fra før, og vi forsto at her var det behov for raske aksjoner, sier Bente Jørgensen.

Unngå smitte ved institusjoner

Samtidig som de jobbet på spreng hadde de seks i avdelingen hele tiden fokus på ett overordnet mål; unngå smittespredning inn til institusjoner.

– Mange nye måtte inn å gjøre andre typer jobber enn til vanlig og da måtte vi ha gode prosedyrer på plass. Det å gjøre alt riktig var helt nødvendig, sier Jørgensen.

Så langt har prosedyrene tilsynelatende vært gode nok ettersom det fortsatt ikke er noe smitte innenfor institusjonsdørene.

– Det er litt roligere dager nå. De prosedyrene som trengs akkurat nå er på plass, men vi er forberedt på at situasjonen fort kan endre seg, sier Sølvi Nymo.

Var nervøse

Sofa-gjengen har virkelig vært tett på koronapandemien. Oppfatningen er entydig; den raske avgjørelsen om å stenge ned Norge var særdeles viktig.

– Vi var kjempenervøse den 11. og 12. mars, rett i forkant av nedstengingen. Vi var redde for at vi skulle få tilsvarende tilstander som andre europeiske land. Heldigvis var Norge tidlig ute med å stenge ned, og kommuneoverlegen vår enda tidligere. Det var nok en veldig viktig og riktig avgjørelse, tror Guri Lyngstad.

Litt artig

Snart sju uker senere senker de ikke skuldrene, men de mener at situasjonen er under bra kontroll. Fra hvert sitt hjemmekontor holder de fokus og følger opp. Hver for seg og i sum er de langt tryggere og bedre enn i de første dagene av mars.

– Vi har nok utviklet oss ganske masse. Kompetansen vi har på smittevern og prosedyrer er betydelig bedre og ikke minst har IT-kompetansen økt. Dette gjelder oss, men også hele etaten, og hele kommunen, mener Inger Lise Fiskvik.

– Midt oppi en krise som dette; går det an å si at det er litt artig også?

De seks damene trekker litt på smilebåndet foran hvert sitt webkamera på hjemmekontorene.

– Jo, det er det, sier de og nikker nølende men samtidig. – Artig, og aller mest lærerikt og spennende. Vi er heldige som har en kommunal ledelse som er framoverlent. De tør å ta ansvar og de gir oss ansvar og oppgaver. Det er jo artig at det skjer noe og at vi får brukt vår kompetanse. Vi er jo en avdeling som har levd litt i det skjulte, men den siste tiden har vi fått veldig mange tilbakemeldinger. Hyggelige tilbakemeldinger, sier fungerende avdelingsleder Guri Lyngstad.

En av de hyggelige tilbakemeldingene kommer fra sjefen deres, etatsjef Hans Frederik Selvaag.

– De er uvurderlige. Disse seks damene gjør en kjempejobb for kommunen i dag, sier Selvaag.

 

Les forrige sak:
Skal asfaltere 6,2 kilometer riksveg i vår region

Her ser du hvor det blir ny asfalt i sommer

Close