9 °C Stjørdal, NO
17/09/2021

Header-Bingo-uten dato
Spar Hegra uke 37

Disse tiltakene vil kommunen iverksette for å bevare naturen

Legger frem plan til politisk behandling

I Fosslibekken er det aktuelt med tiltak som terskler og dammer der det er steinsatt som rassikring. Foto: Anette Fossmo I Fosslibekken er det aktuelt med tiltak som terskler og dammer der det er steinsatt som rassikring. Foto: Anette Fossmo

Stjørdal er en av de utvalgte kommunene som skal få kommunedelplan for naturmangfold. Den skal bli et redskap for å bevare naturen.

Ved å synliggjøre lokalt naturmangfold er målet å bidra til bærekraftig forvaltning. Nå legges planen fram til politisk behandling.

Det var Stortingsmelding 14 «Natur for livet», som ble lagt fram i 2016, som ble starten på arbeidet med naturmangfoldplaner.

Stjørdal er en av kommunene som har fått økonomisk støtte av Miljødirektoratet til å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold.

Nå legges planforslaget fram til politisk behandling. (Illustrasjon: Saksframlegg Stjørdal kommune).
Nå legges planforslaget fram til politisk behandling. (Illustrasjon: Saksframlegg Stjørdal kommune).
Skal gi innspill

Planen skal bidra til å utdype mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel, og gi viktige innspill til kommuneplanens arealdel. Forslag til tiltak er prioritert.

Planen skal være et virkemiddel for å sette naturmangfoldet på den lokalpolitiske dagsorden.

Målet er å bidra til forutsigbarhet for forvaltningen, grunneiere og utbyggere.

Tiltaksplan

Konkrete tiltak er prioritert i planen. Høyest prioritert har:

  • Åpne opp og restaurere bekker. I Fosslibekken er det aktuelt med tiltak som terskler og dammer der det er steinsatt som rassikring.
  • Systematisk bekjempelse av uønskede fremmede arter.
  • Restaurere og nydanne grunnvannsområder i og inntil deltaet til Stjørdalselva.
  • Få minst en slåttemark på offentlig eiendom.
  • Redusere elgbestanden.
  • Ta vare på Halsøen/Gråelvosen/Langøra som et svært viktige områder for fugl og stor elvebreddedderkopp.
  • Etablere kantsone med naturlig vegetasjon langs Leksa, Langsteinelva, Vollselva, Kvernhusbekken og Raudhåmmårbekken.

Les forrige sak:
- Hvil deg litt og nyt utsikten før vi fortsetter egeninnsatsen i huset vårt, sier Ingrid Selboe til Håvar Hilmo. Paret bygger hus i Tydal, hvor Håvar starter egen bedrift.
Ingrid og Håvar realiserer drømmen: – Vi håper flere gjør som oss

Paret bygger hus og starter bedrift

Close