DMS viktig i ­reformarbeidet!


Den skal forebygge, tilby tidlig innsats og få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen. Med kortere liggetid på sykehus, skal kommunene nå ta imot sine innbyggere etter skade eller sykdom innen rimelig tid. De Distriksmedisinske sentrene vil ha en viktig funksjon når gradvis innarbeidelse av reformen tar til dette året. Bildet ­viser DMS-senteret i Stjørdal sentrum.

 

Les forrige sak:
- Vi trener hele året gjennom, men opplever at det er en klar økning av folk på treningssentret nå etter nyttår, sier disse ungdommene: Ørjan Lier, Benoit Hopmo, Martin Sørmo og Marius Hoås.
Flere starter med trening

Da vi besøkte Spenst på Torgkvartalet var det nesten «stinn brakke» […]

Close