20 °C Stjørdal, NO
11/08/2020

Dobbeltspor mellom Hell og Værnes

 

Det nye dobbeltsporet mellom Hell og Værnes skal bidra til økt hastighet og kapasiteten skal bedres i togframføringen på Trønderbanen. Etter planen skal dette utbyggingsprosjektet være ferdig i 2019. Elektrifisering av Trønderbanen kan komme flere år tidligere. I forbindelse med det nye dobbeltsporet, er 29 millioner foreslått til Værnes holdeplass. Disse pengene skal brukes til å bedre atkomsten for togreisende til og fra flyplassen. I dag eksisterer en av og påstigningsplattform på lufthavna, men i årene som kommer kan stasjon Værnes få en helt annen og moderne utforming.  

 

Et jernbaneløft og mer til E6-prosjektet

 

Allerede i 2014 kan moderniseringen av jernbanen på Trønderbanen og Meråkerbanen komme i gang. For Stjørdal sin del vil trolig ikke anleggsarbeidene på Hell-Sandfærhus bli synlige før i 2016-17, men elektrifisering vil etter press fra politisk hold trolig fremskyndes for å møte krav til nytt og mere moderne togmateriell, også for å «tilpasse» eksisterende løsninger på Meråkerbanen og Storlien med svensk skinnemateriell.  Dette er et statsbudsjett på samferdselssektoren som gir jernbane et løft i Trøndelag. Det nye dobbeltsporet vil øke hastigheten og kapasiteten på Trønderbanen, og prosjektet samkjøres med ombyggingen av Værnes holdeplass. Regulerings- og detaljplan for denne ventes godkjent i nær fremtid. Etter planen skal prosjektene med dobbeltspor og holdeplass tas i bruk i 2018. Det er satt av 46 millioner til ferdigstillelse av E6 Værnes Kvithamar i budsjettet. Statens vegvesen ønsker å fortsette E6 arbeidene nordover fra Kvithamar så fort planarbeidet for pengetildelingen kan tillate dette. Regionveisjef Kjetil Strand sier planarbeid og finansiering pågår parallelt.   

Les forrige sak:
Svein Wik på NRK i kveld

  Jerven som har oppholdt seg tett inntil storbyen Trondheim i […]

Close