10 °C Stjørdal, NO
14/07/2020

Dobler biodieselbruken på ett år

– Vi har en målsetning om å halvere våre egne kontrollerbare utslipp innen 2022 sammenlignet med 2012

KUTTER UTSLIPP: Økt fokus på reduserte utslipp har vært viktig for lufthavnsjef Marit Helene Stigen (t.v.), fagansvarlig plasstjenesten Einar Uglem, som har hatt det operative ansvaret for innfasingen av biodiesel og for lederen for brann og redning på Værnes, Veronika Hammer.

Trondheim lufthavn Værnes har som mål å bli klimanøytrale innen 2030. Å bruke biodiesel i stedet for vanlig diesel på egen maskinpark er et av de viktigste tiltakene for å nå målet.

– I år er målsettingen å bruke 80.000 liter med biodiesel uten palmeolje på egen maskinpark. Det er en dobling fra 2018, sier Marit Helene Stigen, lufthavnsjef ved Trondheim lufthavn Værnes.
Tunge kjøretøy benytter mye drivstoff, og spesielt vinterstid bruker driftsavdelingen på Værnes enorme mengder med diesel for å kunne brøyte og vedlikeholde rullebanen. Ved å innføre biodiesel reduseres utslippene betraktelig.
– Vi har en målsetning om å halvere våre egne kontrollerbare utslipp innen 2022 sammenlignet med 2012. Innen 2030 er målet å bli utslippsnøytrale. Innfasing av biodiesel er ett av de viktigste tiltakene for å nå målene, sier Stigen.

70 prosents andel

Avinor er i rute for å nå årets mål på 80.000 liter med biodiesel uten palmeolje. I fjor brukte de til sammenligning 40.000 liter totalt.
– Til og med oktober har 64.448 liter biodiesel gått med, mens andelen med anleggsdiesel er 33.137 liter. Blank diesel, som brukes til kjøretøy som forlater lufthavnsområdet, ligger ved utgangen av oktober på 7.409 liter, sier Stigen.
Bensin benyttes i liten grad hos Avinor, og kun 3.725 liter er blitt brukt til en air-patrol-bil og en brannbil.
Det betyr at andelen med biodiesel ligger på rundt 70 prosent av alt drivstoff som benyttes i regi av Avinor. Det er høyt med tanke på at lufthavnen innførte biodiesel i 2016.
Biodiesel har noen begrensninger, og effekten er noe lavere enn ved bruk av vanlig diesel.
– Effekten på utstyret går ned, for eksempel med 19 prosent på en hjullaster, men utstyret yter ikke mindre. Det har derfor ikke vært noe problem for oss, sier Stigen.

Ligger på høyeste nivå

Flyplassene i Bergen og Oslo kan også tilby biofuel til fly, men der henger Værnes fortsatt etter. Imidlertid rangeres Værnes som en av de beste miljøflyplassene i Norge. Blant annet deltar Værnes i et klimasertifiseringssystem som kalles AKA, Airport Carbon Accreditation.
– I år feirer vi tiårsjubileum som AKA3+-akkreditert. Det er en sertifisering som betyr at vi årlig må forbedre klimaprestasjonen for å nå høyeste nivået. Vi er én av tre Avinor-flyplasser som har maktet det i ti år på rad, sier Stigen.

Flybuss med biodiesel

I tillegg til innfasing av biodiesel er bidrar flere andre tiltak til at målet om halveringen innen 2022 skal nås. Lysregulering og varmluftsgardiner i terminalen for å redusere varmetap, er noe av det de jobber med.
– Vi bidrar også på andre områder for å få redusert klimautslippene. I anbudet for flybussene hadde vi som ett av kriteriene at bussene skulle benytte biodiesel uten palmeolje, sier Stigen.

Avinor er klar

Den store revolusjonen innen lufttrafikk vil bli innføring av elektriske fly, som er ventet å komme i innlandstrafikk innen 2040. Her er utfordringen batterikapasitet og ikke minst hurtiglading av batterier ved landing, utfordrende oppgaver.
– Utslipp pr. passasjer er radikalt redusert de siste ti årene på grunn av ny teknologi og aerodynamiske fly. Den dagen flyselskapene stiller med elektriske fly, skal Avinor på bakken stå klar med infrastruktur, sier hun.

Les forrige sak:
TRØNDELAG PÅ TVERS: - Det er en av turene som er omtalt i årets bok fra Trondhjems Turistforening «38 turer i Sylan & Jämtlandsfjällen», sier redaktør Asgeir Våg.
38 fjellturer mellom to permer

Trondhjems Turistforening gir i disse dager ut turbok om Sylan

Close