10 °C Stjørdal, NO
27/05/2020

Spar Hegra uke 22
Klar ferdigbetong unicon

Dobler budsjettet til innkjøp

Spytter inn mer penger i biblioteket

LØFT FOR KULTUREN: - Komite Kultur, Næring og Miljø har fått gjennomslag for å satse mer på kulturen, sier komiteleder Tommy Reinås og komitemedlem Hjørdis Thyholt. LØFT FOR KULTUREN: – Komite Kultur, Næring og Miljø har fått gjennomslag for å satse mer på kulturen, sier komiteleder Tommy Reinås og komitemedlem Hjørdis Thyholt.

De blågrønne partiene som styrer Stjørdal ønsker å styrke innsatsen for kulturen, og mer enn dobler bibliotekets budsjett for innkjøp av bøker og utstyr.

– Det første prosjektet heter «Alle med», sier leder i Komite Kultur, Næring og Miljø (KNM) Tommy Reinås (MDG). Formålet er å gi støtte til barn og unge som faller utenfor. Dette er et tiltak til støtte for de barna som av økonomiske årsaker ikke kan delta på ordinære idrettsaktiviteter.

Kostnader ved idrett

– Idretten har en innsatsfaktor i forhold til klær og utstyr som det kan være vanskelig å oppnå. Nå setter vi av 100.000 kroner for 2019 og ser for oss en ordning der det er mulig å søke om støtte. Vi har lært av Skien kommune som har hatt stor suksess med en slik ordning gjennom mange år. Lagleder eller foreldre får etter søknad en rekvisisjon for å ta med barnet og handle nødvendig utstyr, sier Reinås.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel
Satser på biblioteket

Komite Kultur, Næring og Miljø ønsker å satse på biblioteket og har i 2019 lagt inn en budsjettøkning på 400.000. I dag har biblioteket et budsjett på 350.000 for å kjøpe bøker og utstyr.

– Vi mer enn dobler dette budsjettet fra 350.000 i dag til 750.000. Det er tidenes økning på hele 400.000 kroner. Dermed får biblioteket muligheter for å gi et enda bedre tilbud, sier Reinås som understreker at biblioteket har 500.000 besøkende i året.

– I år er det lange ventelister på grunn av manglende utlånsmateriell. Vi er kjent med at det er stor pågang fra barnehager som ønsker å bruke bibliotekets tilbud, sier Tommy Reinås.

Brukere fra barnehagene

– Med førstehånds kjennskap til barnehagesektoren kan jeg bekrefte at vi er flittige brukere av biblioteket. Det er lett å bruke biblioteket og Kimen-parken, sier komitemedlem Hjørdis Thyholt (Sp).

– Ellers er det positivt å registrere at mange ungdommer finner veien til biblioteket. Det er fint at vi kan stimulere ungdommen til å bruke dette gode tilbudet. Dette er en satsing på å styrke den sosiale profilen. Bibloteket er et tilbud til alle helt uavhengig av økonomi. Et styrket tilbud åpner biblioteket for enda flere, sier Thyholt som med glede fastslår at denne bevilgningen er et løft.

Moderasjon i kulturskolen

– Blir dette et årvisst nytt nivå?

– Det er behov for et skikkelig løft neste år. Videre har vi lagt inn en økning med 100.000 kroner i de følgende år i økonomiplanperioden. Ellers skal vi se på en moderasjonsordning for kulturskolen. Her kommer en egen sak, sier Tommy Reinås.

– Årets budsjett har en sosial profil. «Eventyrstien» har blitt svært populær med rene folkevandringer. Kulturskolen og andre vil bruke dette som en arena for framføringer. Her har vi lagt inn en budsjettøkning fra 40.000 til 90.000 for «Eventyrstien», sier Hjørdis Thyholt.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Tenåring til sykehus etter påkjørsel

Vurderer beslag av førerkort

Close