9 °C Stjørdal, NO
21/04/2019

Død hare fikk påvist harepest

Smittefare ved å håndtere syke og døde harer og smågnagere

(Foto: Malvik kommune) (Foto: Malvik kommune)
Værnes begravelsesbyrå steindag april

Mistanke fra en beboer førte til at Malvik kommune sendte inn en død hare til undersøkelse hos Veterinærinstituttet. Prøvesvaret viste at haren hadde harepest. Den døde haren ble funnet nær Bromsetåsen på Vikhammer i Malvik kommune.

I en kunngjøring på sin hjemmeside informerer Malvik kommune om funnet på Vikhammer.

Harepest kan smitte til menneske, og det er smittefare forbundet med å håndtere syke og døde harer og smågnagere i området. Det bør heller ikke drikkes vann fra usikre vannkilder. Det er viktig å sikre drikkevannskilder (brønner) mot smågnagere og tilsig av overflatevann. Det bør i slike tilfeller vurderes koking av drikkevannet fra usikre drikkevannskilder, skriver Malvik kommune

Flere råd og tiltak for å unngå harepest og smitte via drikkevann finner du hos Folkehelseinstituttet.

Harepest er en bakteriesykdom som hovedsakelig opptrer på viltlevende dyr. Hare og smågnagere er spesielt utsatt. Bakterien er svært smittsom. Smitte overføres gjennom direkte kontakt med syke eller døde dyr, gjennom konsum av vann eller kjøtt, via blodsugere som mygg og flått, mus/muselort eller innånding av bakterieholdig støv. Bakterien overlever lenge i vann og gjørme.

Hare er spesielt følsom for infeksjon og dør etter få dager av blodforgiftning. Smittede harer uten symptomer eller med tidlige symptomer, kan bli felt under jakt og være en smittefare for jeger og jegerens familie. Harer som viser tegn på sykdom under jakt må ikke slaktebehandles.

Coop Storlien artikkelnivå

Inkubasjonstiden for mennesker er tre til fem dager, og symptomene er influensalignende. Sykdommen kan behandles effektivt med antibiotika, heter det på hjemmesiden til Malvik kommune.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Motorsyklist hadde «snittfart» på 131 km/t

Nå blir det samfunnsstraff og ett år uten førerkort

Close