13 °C Stjørdal, NO
21/09/2020

Dømt for seksuell omgang med egen søster

Overgrep skjedde over en periode på mer enn to år

Inntrøndelag tingrett. (Illustrasjonsfoto) Inntrøndelag tingrett. (Illustrasjonsfoto)

En ungdom i slutten av tenårene fra Værnesregionen forgrep seg på sin yngre søster i en periode på mer enn to år. Nå er ungdommen dømt til ungdomsstraff i to år.

Hendelsene mellom den nå dømte ungdommen og hans yngre søster startet da gutten var 12-13 år. Etter hvert ble handlingene av mer alvorlig art, og den første episoden med seksuell omgang skjedde mens gutten gikk i 10. klasse. Den unge mannen har erkjent de forholdene han var tiltalt for, og forholdene ble også bekreftet i tilrettelagte avhør av den fornærmede jenta.

– I det tilrettelaget avhøret svarte fornærmede bekreftende på at tiltalte hadde tatt henne på brystene og underlivet, og at det hadde skjedd både med og uten klær. Hun bekreftet også at det hadde skjedd flere ganger og over en lengre periode, og at han hadde mast på henne og at hun hadde blitt sur, og at hun noen ganger hadde sagt nei og slått ham, heter det i dommen fra Inntrøndelag tingrett.

Ungdommen som nå er dømt er under 18 år. Dersom han hadde vært over 18 år på gjerningstidspunktet ville det blitt utmålt en ubetinget fengselsstraff på omlag fire år, skriver tingretten i dommen. Ettersom handlingene skjedde før han var 18 år taler dette i formildende retning når det kommer til straffeutmålingen. Det gjør det også at den unge mannen har tilstått handlingene. Dette har hatt stor betydning både for etterforskningen og gjennomføringen av straffen, og tingretten mener at dette skal gi 30 prosent reduksjon i straffen. Sett hen til disse formildende omstendighetene finner retten at riktig straff ville vært ubetinget fengsel i ett år og seks måneder.

– Av straffeloven § 33 fremgår det at den som var under 18 år på handlingstidspunktet bare kan idømmes ubetinget fengsel dersom det er særlig påkrevd. Etter straffeloven § 80
bokstav i, kan straffen settes under minstestraffen og til en mildere straffart når tiltalte er under 18 år på handlingstidspunktet. Tiltalte er så ung at det etter rettens vurdering er uaktuelt å idømme en ubetinget fengselsstraff. Aktor og forvarer er enige om at ungdomsstraff er riktig reaksjonsform i dette tilfellet, heter det i dommen fra Inntrøndelag tingrett.

Dommen lyder dermed på ungdomsstraff med en gjennomføringstid på to år. Dersom denne ikke blir gjennomført på fastsatt måte vil den unge mannen måtte sone ett år og seks måneder i fengsel. Ungdomsstraff bygger på tre elementer, ungdomsstormøte, ungdomsplan og oppfølgingsteam. Mer om ungdomsstraff kan du lese på Konfliktrådets nettsider.

I tillegg ble den unge mannen dømt til å betale oppreisningserstatning på 120.000 kroner til sin yngre søster.

 

Les forrige sak:
Mandag morgen brant en innbytterbenk på Blinkbanen. Nå ønsker politiet å få inn alle tips om denne brannen og to andre branner og branntilløp i Stjørdal. (Foto: Stjørdals-Blink Fotball)
– Mer alvorlig enn guttestreker

Politiet interessert i tips etter tre branner og branntilløp

Close