10 °C Stjørdal, NO
19/10/2018

Dømt for voldtekt

|| (Illustrasjonsfoto)||

Sist oppdatert

En mann fra Neadalen er dømt til fengsel i ett år og seks måneder etter en grov uaktsom voldtekt.

Voldtekten som mannen midt i 20-årene nå er dømt for skjedde på en etterfest natt til 1. mai i fjor. Den dømte mannen og en kompis var på fest i Stjørdal og på et utested møtte de flere fra samme bygd. De havnet på samme etterfest i boligen til kvinnen, og det var i forlengelsen av dette at voldtekten han nå er dømt for skjedde.

Den fornærmede kvinnen hadde lagt seg i senga sammen med en annen mann, mens den dømte mannen hadde syklet hjem. I retten forklarte han at han ikke fikk sove, syklet tilbake og gikk inn altandøren til kvinnens bolig. Inne i huset gikk han på soverommet og la seg i senga sammen med kvinnen og den andre mannen.

Den dømte mannen forklarte i retten at den fornærmede kvinnen ikke reagerte på hans handlinger, verken med lyd eller bevegelse. Retten skriver i dommen at det ikke er tvilsomt at kvinnen «var ute av stand til å motsette seg handlingen fordi hun sov». Mannens forsvarer anførte i rettsforhandlingene at fornærmede må anses å ha samtykket til handlingen fordi hun verken sa noe, beveget seg eller gjorde motstand. Denne oppfatningen deler ikke en enstemmig tingrett, som slår fast at mannen har handlet grovt uaktsomt.

I sin straffeutmåling legger retten til grunn at tiltalte har utvist en skyld som ligger særlig tett opp til forsett. Dette trekker i retning av en streng reaksjon. På den andre siden vektlegges i formildende retning tiltaltes forklaring og dens betydning for sakens oppklaring. Tiltalte har ikke erkjent straffeskyld og har ikke avgitt en uforbeholden tilståelse, som gir grunnlag for tilståelsesrabatt i henhold til straffeloven. Retten finner likevel hans forklaring av slik betydning at den må anses formildende og får innvirkning ved fastsettelsen av reaksjon.

Tingretten endte med å dømme mannen til fengsel i ett år og seks måneder. I tillegg må mannen betale den fornærmede en oppreisningserstatning på 90.000 kroner.

Les forrige sak:
||
Advarer mot farlige tabletter

Politiet i Værnesregionen advrer mot et legemiddel som skal være i […]

Close