-14 °C Stjørdal, NO
28/11/2021

Slo og tok kveletak på samboer. Nå er mannen dømt til 10 måneder i fengsel

Tiltalte er dømt etter straffelovens paragraf 282 for vold i nære relasjoner

Tingretten i Trondheim (illustrasjonsfoto)

En mann i slutten av 20–årene bosatt i Malvik kommune er dømt til 10 måneders fengsel etter vold mot sin tidligere samboer.

Mannen er dømt etter straffelovens paragraf 282 for vold i nære relasjoner.

En toårsperiode

Hendelsene skal ha skjedd i perioden desember 2017 til november 2019. Her skal mannen ha utøvd fysisk og psykisk vold mot sin samboer.

I tiltalen blir det beskrevet at han ved gjentatte anledninger slo og/eller dyttet og/eller lugget og/eller tok kveletak på fornærmede, flere ganger med slik kraft at hun ble påført blåmerke.

I tiltalen blir det referert til flere episoder i løpet av toårsperioden hvor tiltalte gjentatt skal ha dyttet eller tatt kveletak, blant annet slik:

«Den 31. oktober 2019 på vei til Kiel med ferjen «Color line fantacy», tok han kveletak og presset henne opp mot en vegg, for dernest å kaste henne ned på en seng. Han satte seg skrevs over henne og fortsatte å holde en hånd rundt halsen hennes. Han rev i klærne hennes, kløp henne i skrittet samt i brystene. Etter at hun hadde klart å rive seg løs og sto på gulvet, tok han på nytt grep rundt halsen hennes og slo hodet hennes mot en vegg. Hun fryktet for sitt liv».

Den tiltalte skal også ved gjentatte anledninger kalt henne skitkjerring, hore og lignende, og at han skulle ta livet av henne eller dem begge. Han skal også ha uttalt at det ikke var bruk for sånne som henne på jorda.

Tre dagers rettsak

Rettsaken varte i tre dager, hvor tiltalte erkjente seg delvis skyldig etter tiltalebeslutningen.

Etter rettens bevisvurdering hefter det ingen tvil om at tiltalte har forholdt seg som nærmere beskrevet i tiltalens punkt 1 til 9, foruten et punkt.

Det var en periode mellom 2018 og 2019 hvor det er diskrepans mellom tiltaltes og fornærmedes forklaring. Her har tiltalte benektet at det var særlig vold, blant annet fordi fornærmede var gravid, innlagt på sykehuset cirka 11 ganger, og at hun var under oppsyn store deler av tiden.

Retten mottok forklaring fra 11 vitner.

Rettens vurdering

Etter rettens vurdering er det ikke tvilsomt at hyppigheten og alvoret i volds og trusselutøvelsen kan karakteriseres som mishandling, og at den rammes av straffeloven paragraf 282.

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i ett år og to måneder. Bistandsadvokaten la ned påstand om at tiltale dømmes til å betale oppreisingserstatning etter rettens skjønn på 100.000 kroner.

Etter rettens mening er påstanden noe høy, blant annet fordi tiltaltes handlinger i omfang vurderes som noe lavere enn det som påtalemyndigheten har lagt til grunn for, samt at tiltalte skal ha tilstått i det alt vesentlige de handlinger han dømmes for.

Les forrige sak:
Her ligger selen i elva og venter på mat

En steinkobbe har slått seg til ro ved utløpet av Stjørdalselva

Close