14 °C Stjørdal, NO
01/10/2020

Dømt til fengsel i åtte år for narkosmugling

Hadde 15 kilo amfetamin i bag og bærenett

(Illustrasjonsfoto)

En mann i 20-årene fra Værnesregionen er dømt til fengsel i åtte år for innførsel av 15 kilo amfetamin fra Sverige til Norge. En annen mann, med adresse på Østlandet, er også dømt til åtte års fengsel i samme sak.

Det var en oktoberkveld i fjor at de to passerte grensen i Vauldalen med 15 kilo amfatemin pakket i en bag og et bærenett. De hadde vært i Stockholm for å hente stoffet og ble stanset av tollvesenet på Støren.

– De tiltalte har ikke bestridt at de objektivt sett har innført 15 kilo amfetamin til Norge, men har begge gjort gjeldende at de ikke har utvist den nødvendige subjektive skyld for innførsel av amfetamin. Begge har erkjent straffeskyld for innførsel av hasj, heter det i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Mannen fra Værnesregionen erkjente straffeskyld for innførsel av 1-2 kilo hasj, mens den andre erkjente straffeskyld for 15 kilo hasj.

I rettssaken mot de to kom det fram at de også tidligere har gjennomført to-tre turer til Sverige. Omfanget av smuglingen på disse turene kan ikke fastslås.

Mannen i 20-årene omtales som å ha hatt en litt mer perifer rolle enn mannen med adresse på Østlandet.

– Men ikke mer perifer enn at han aktivt har bidratt ved leie av begge bilene og som sjåfør, hevder retten.

Under etterforskningen skal han ha avgitt mange ulike forklaringer. Hans forklaring, slik den fremkom i retten, ble avgitt først to uker før hovedforhandlingen. Mannen har verken erkjent
kvantum eller type stoff.

Begge de to mennene ble dømt til åtte års fengsel.

Les forrige sak:
NÅ ELLER ALDRI: Jon Petter Hernes og hans selskap Hernes AS ønsker å benytte tunnelmassene fra Forbordsfjellet til å utvikle Langstein Havn. Dette bildet er tatt ved en tidligere anledning på det aktuelle området. (Arkivfoto: Kjell Arnfinn Aune)
– Det er nå eller aldri

Jon Petter Hernes ønsker å benytte tunnelmassene fra Forbordsfjellet til å utvikle Langstein Havn

Close