2 °C Stjørdal, NO
05/12/2019

Dorthea (23) vil føre en solid politisk arv videre

Vil være med og bygge Stjørdal for fremtiden

Dorthea Elverum (23) har i fire perioder hatt fast plass i kommunestyret for Senterpartiet i Stjørdal. Mot høstens kommende kommunevalg har hun ledet programkomiteen. Hun tar gjenvalg i landsstyret hos Senterungdommen og er barnebarn av tidligere ordfører Johan Arnt Elverum. Her foran Kimen kulturhus, der hun har arbeidet deltid hos Trondheim Kino siden åpningen av huset. Dorthea Elverum (23) har i fire perioder hatt fast plass i kommunestyret for Senterpartiet i Stjørdal. Mot høstens kommende kommunevalg har hun ledet programkomiteen. Hun tar gjenvalg i landsstyret hos Senterungdommen og er barnebarn av tidligere ordfører Johan Arnt Elverum. Her foran Kimen kulturhus, der hun har arbeidet deltid hos Trondheim Kino siden åpningen av huset.
Ditt Apotek Hellsenteret  Mobil

Dorthea Elverum (23) ble valgt inn i kommunestyret i Stjørdal for Senterpartiet høsten 2015. Fire år med borgerlig samarbeid og ordførere fra eget parti, gir Dorthea styrket tro på et godt og inkluderende samfunn. Med fornyet tillit i fire nye år ønsker hun å videreutvikle hele kommunen.

Hun bærer på en solid politisk arv, samtidig er hun svært bevisst egne valg for en god politikk for fremtiden. Dorthea Elverum er i dag den eneste som møter fast i kommunestyre fra eget parti med røtter fra heimbygda Elvran. Sin farfar, tidligere ordfører Johan Arnt Elverum hadde hun mange politiske diskusjoner med, også over kjøkkenbordet. Friske diskusjoner om hvordan skape en god kommune å bo og vokse opp i for fremtiden. De ble enig om mye, men hadde også litt ulike syn i noen saker.

– Jeg lærte mye om samfunnets oppbygning av farfar Johan Arnt. Han var sentral i arbeidet for å realisere kulturhuset Kimen. Når jeg selv er i huset Kimen med myldrende mangfold, hender det jeg minnes han som forlot oss i februar året 2017. Senterpartiet har programmet klart for kommende fireårsperiode, men skal vi få gjennomslag er vi avhengige av velgernes tillit. Vi er ydmyke nok til å si at sakene som vil fremmes da vil skape en enda bedre kommune og bo, arbeide og leve i, sier Dorthea Elverum som bare 19 år gammel inntok den faste plassen i kommunestyret for Senterpartiet.

Naturligvis har hun bakgrunn fra Senterungdommen, og eldstejenta fra « skyssgården- og poståpneriet Elverum» i Elvran, har nå lenge gått den bratte lærestigen i eget parti.
– Jeg tar gjenvalg til sentralstyret i Senterungdommen, sier hun ved bordet i andre etasje på Kimen kulturhus. Rett over kinoskranken der hun siden to måneder før åpning av kulturhuset i august 2015 har vært skiftleder og formidlet salg av kinobilletter til rundt 100 000 årlige kinogjengere. Dorthea gir ikke helt slipp på ungdomspartiet selv om hun er 23 år og er aktiv i «voksenpartiet» Senterpartiet.
– Som Senterungdom er vår oppgave å tenke litt spreke og nye tanker, mens som lokalpolitiker må man alltid ha med seg blant annet økonomiske konsekvenser i utøvelsen av politikken. Det er svært spennende og kombinere de rollene.

Tålmodig før endringer skjer

Hennes engasjement med Senterpartiets lokalpolitikk er vital med påvirkning og gjennomslag, men det er lov å være utålmodig som lokalpolitiker også.
– Heimbygda mi Elvran venter fortsatt på en trygg gang- og sykkelvei. Denne er viktig å få på plass for å øke bosetting og derved kunne drifte skolen videre. Som lokalpolitiker kan det noen ganger være veldig vanskelig å formidle behovene godt nok også til andre beslutningstakere. Senterpartiet vil ta hele kommune i bruk, det skal være godt å bo og leve i Stjørdal. Levende sentrum og levende bygder skal vi være en garantist for, sier Dorthea som i den knappe fritiden mellom studier på Levanger, politikk og salg av kinobilletter tar turen over Selbuskogen til melkebruket Langseth, sør for Garbergelva. Her bor kjæresten John Espen Langseth. De to møttes gjennom felles engasjement i Senterungdommen året 2015.

Ungdom som sliter skal tilbys hjelp

Blant mange saker som Senterungdommen har løftet høyere på dagsorden, er et styrket tilbud om bedre og hyppigere hjelp og rådgivning til ungdom med psykiske utfordringer.
– Vi vet at en av fem ungdommer sliter med psykiske utfordringer. Halvparten av den norske befolkningen vil rammes av utfordringer innen psykisk helse i løpet av livet. Dette er store tall, og senterungdommen vil ha på plass obligatoriske besøk til helsesøster i skoletiden. Terskelen for selv å oppsøke hjelp eller å snakke med noen når ting oppleves vanskelig, vet vi kan være høy. Lokalt satser Senterpartiet også mye på å bedre tilbudet til ungdom, vi går inn for å styrke psykologsordningen på skolen og utvide åpningstiden på helsestasjon for ungdom. Helsestasjon for ungdom på DMS- senteret er et bra tilbud som vi oppfordrer flere å benytte seg av.

– Du har ledet programkomiteen siden starten i fjør høst, dere har 11 ungdommer på lista. Hva kan velgerne få av uttelling ved å stemme Senterpartiet?

– Vi ønsker «velferd og vekst, I by og bygd, uten eiendomsskatt» den kommende perioden. Gode barnehager og skoler, god legehjelp og helsestasjon, en god eldreomsorg og kulturtilbud for alle i ulik alder er viktig. Jeg kjenner personlig det er motiverende å arbeide på kinoen i Kimen å tilby underholdning på film, som en del av et bredt kulturtilbud. De kommende ukene vil vi lansere flere saker.

– Har du flere politiske verv lokalt?

– Jeg er varamedlem i komite levekår, og saksfeltet engasjerer meg personlig med ønske om å tilby enda bedre tjenester til våre innbyggere. Det er alltid utfordring som lokalpolitiker å veie gode saker opp mot hverandre. Det er også viktig for innbyggerne at vi har en trygg økonomistyring i Stjørdal, derfor er det viktig å spare litt på fond også, slik at vi ruster oss for fremtiden. Saken om helsehus i Stjørdal har jeg fulgt arbeidet med helt siden 2016. Nå er helsehuset under oppføring.

– Dette er fremtidsrettet for Stjørdal, og forsvarer kostnadene?

– Dette er et svært viktig og riktig hus og bygge, men det er klart det er en stor investering. Vi skal generelt være observante på hvordan vi bruker pengene, slik at de brukes til det beste for innbyggerne, sier studenten på Nord Universitetet. Også her arvelig belastet med en farfar som tidligere banksjef og en tante Dina som økonomiansvarlig i en trøndersk bedrift. Dorthea studerer HRM, eller Human Resources Management, og har planer om en bachelor innen økonomi og ledelsesstudie.

Voksenopplæring og inkludering

Dorthea Elverum opplever som alle andre et samfunn i dynamisk endring. Vi ser det på TV-ruta, opplever på sosiale medier og møter det i hverdagen. Det internasjonale samfunn er i ekspansjon, også i Trøndelag og Stjørdal. Nye kulturer møter norske.

– Jeg oppdaget naturlig tidlig i livet behovene for inkludering og likeverd. Jeg hadde diskusjoner om dette tema også med farfar. Nå som folkevalgt får jeg delta i sentrale beslutninger om vilkår for blant annet Voksenopplæringa. Her har elevene som også er voksne mennesker, ulik kulturell bakgrunn.

– Hvordan skal alle som kommer bli en del av vårt norske samfunn?

– Gjennom skolegang, språkopplæring og kulturforståelse, mener jeg det er viktig å skape et inkluderende samfunn. Kimen kulturhus tilbyr nettopp dette. Det er gratis å benytte biblioteket. Det er gratis å se på kunstutstillinger og tilgang til kulturtilbud skal være åpent for alle. Ekskludering skal vi ikke oppleve i dagens samfunn, og heldigvis håper jeg vi har lite av dette. Folk har forståelse for at alle vil ha trygge omgivelser rundt seg. Noen kommer fra urolige eller vanskelige vilkår. Alle ønsker vi oss et godt liv.

– Har du selv møtt ytringer som har vært sårende i ditt politiske arbeid?

– Det opplever jeg heldigvis sjelden, men jeg kan bli opprørt når sak overføres til kategorien krenkende ytringer mot person, eller forslagsstiller. Personlig har det tatt noe tid å venne seg til å fremme og fronte saker i egen kommune. Det er naturlig å ha respekt for talerstolen i en folkevalgt sal. Senterpartiet har som klart mål å forme en politikk som gir alle bolyst, tilnærming til miljøbevisste valg i hverdagen, tilby et bra arbeidsmarked og en trygg bokommune. Det gjelder i Hegra, Skatval, Lånke, Elvran, Forradal, Flora og Stjørdal med sentrum. Får vi fornyet tillit ved det kommende kommunevalget, skal vi i Senterpartiet arbeide for gode valg for fremtiden, avslutter Dorthea Elverum.

Les forrige sak:
Det er på ny gitt fellingstillatelse på en ulv i områdene på nordsiden av E14 i Meråker og i Verdal. (Illustrasjonsfoto)
Ulv har tatt over 60 sauer og rein

Ny fellingstillatelse er gitt

Close