16 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

– Driver rådmannen politikk?

Det skal ikke herske noen tvil om at Hegra får en ny barneskole på ny tomt. Her må store samfunnsansvar telle mest. Vi finner ikke noe større ansvar enn skole, sier Arbeiderpartiets gruppeleder og 1. kandidat, Joar Håve. Foto: Kjell Arnfinn Aune

Jeg ble meget overrasket og forundret da rådmannen la fram forslaget til arealplan for formannskapet uten å sette av tomt til ny barneskole i Hegra, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Joar Håve.

 

Han ønsker at Hegra snarest må få ro om skolesituasjonen: – Rådmannen mener skolesituasjonen i Hegra skal løses med en 1 – 10 skole på den tomta som ungdomsskolen har i dag. Den tomta er et kommunalt areal. En slik løsning ville bli innklemt mellom barnehagen og idrettshallen med svært begrensede uteareal, sier Håve.

 

Hellsenteret uke 25 mobil

– Rådmann Kjell Fosse henviser til jordvern og forsterket jordvernprinsipp når han ikke vil foreslå eget areal for ny barneskole. I følge rådmannen vil ei skole på 3000 kvm + parkeringsareal visstnok beslaglegge 16 – 19 da dyrkamark.

 

Provoserende

For det første er Ap glad for at det nå avsettes arealer til ny barneskole i sentrum. Men dette argumentet er direkte provoserende. For hva er det vi hører i neste åndedrag? Jo, da blir vi kjent med at det i sentrum er funnet fram til særdeles god dyrkajord som kan være aktuell for skoletomter. Men da er ikke spørsmålet om jordvern er berørt! I sentrum er det ikke problematisk å ta to arealer som er dobbelt så store til skoleformål. Her klarer ikke jeg å se rådmannens logikk, sier Håve som poengterer:

 

– Jeg har i dette spørsmålet allerede pekt på løsninger som kan redusere behovet for å ta dyrka jord i Hegra. Det går bl. a. på felles parkeringsplass mellom ungdomsskolen og en ny barneskole i Hegra. Det må være meget sterke samfunnsinteresser som det vi har i Hegra for å bygge på dyrka mark. Du får ikke et mer samfunnsnyttig formål enn å bygge en barneskole med en lang tidshorisont, sier Håve som gjerne vil understreke:

 

Lyttende rådmann

– Vi har en rådmann som vanligvis er svært lyttende til flertallet før han legger fram innstillinger. Men denne gang kan han ikke ha hørt særlig godt. For Ap er helt klar: Vi ønsker at Hegra får en sårt tiltrengt ny barneskole på egen grunn. Ap ønsker videre å beholde Hegra Ungdomsskole. Ap ønsker at barne- og ungdomsskolen i Hegra fortsatt skal være atskilte enheter. Ap ser på det som en god løsninger for bygdene i Hegra.

 

Vi er også kjent med at Sp i sitt program går inn for det samme. Derfor har jeg en konkret oppfordring til Senterpartiet uavhengig av pågående høringer: Klargjør programposten for skolen i Hegra slik at det ikke kan herske tvil! Jeg trodde ikke at det skulle være noen tvil om Sp sin holdning akkurat i denne saken, men rådmannens innstilling i arealplanen gjør meg bekymret. Vet rådmannen noe som vi andre ikke er kjent med?

 

Ap ønsket avklaring

Ap ønsket å avklare denne saken som har pågått i altfor lang tid allerede i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen siste høst. Men da kunne ikke Sp være med – av politiske hensyn og ikke av hensyn til beboerne i Hegra. For det er skolesamfunnene i Hegra som betaler prisen for usikkerheten.

 

Alternativ tatt bort

Med rådmannens forslag til arealplan er det ene av de tre alternativene i høringen rett og slett tatt bort. Høringen har lagt beslag på store ressurser til ingen nytte. Og hva skal vi så tro når forslaget som har samlet størst oppslutning blant de politiske partiene rett og slett blir tatt bort fra arealplanen?

 

Jeg spør, sier Joar Håve: – Er det rådmannens oppgave å overprøve de politiske signalene på denne måten?

 

Nå sender formannskapet rådmannens arealplanforslag til komiteene for å sikre oss at de politiske signalene er ivaretatt, før forslaget sendes ut på høring. Arbeiderpartiet skal her selvsagt arbeide for å rette opp dette punktet, sier Håve.

Les forrige sak:
17. mai i Brisbane Australia

    Den utflytta stjørdalingen Odd Steinar Dybvad har sendt bilder […]

Close