22 °C Stjørdal, NO
21/05/2019

Drøfter ryper på Hell

 

Her skal bl.a. anbefalinger og erfaringer fra Rypeforvaltningsprosjektet blir presentert.

 

Det skjer under et seminar som arrangeres 29. og 30. mai 2013 på Hell Rica hotell i Stjørdal.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Et prinsipp i dagens viltforvaltning er at den skal være kunnskapsbasert. Naturmangfoldloven stiller det som en betingelse når viltarter blir jaktbare, og arten må produsere et høstingsverdig overskudd. I forvaltningen av ryper og skogsfugl er det gjennom årene forsøkt å skaffe tilveie kunnskap om jaktas betydning for bestandsutviklingen og hvordan jakt bør gjennomføres på en bærekraftig måte.

 

Gjennom Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011 er det fremkommet mye ny kunnskap om forvaltning av hønsefugl. Bakgrunnen for dette prosjektet var å fremskaffe forvaltningskompetanse som rettighetshaverne og andre kunne bruke i forvaltning i sine ulike terreng og for varierende rype- og skogsfugltettheter.

Erfaringer fra prosjektet er nå sammenfattet og presenteres i en håndbok om bærekraftig forvaltning av ryper og skogsfugl.

 

En forutsetning for å gjennomføre en moderne kunnskapsbasert småviltforvaltning er at bestandsstatus før jakt er kjent, slik at man på grunnlag av dette kan legge opp en høsting som er tilpasset forholdene. I lys av nedadgående trender i jaktutbyttet av mange småviltarter etter årtusenskiftet, spesielt for arter som rype og skogsfugl, har et nasjonalt seminar blitt stadig mer aktualisert.

 

Ettersom disse artene er mest populære for småviltjegerne er det mange synspunkter som diskuteres i media og andre fora hver høst og spesielt siste høst, nettopp knyttet til valg av forvaltningsgrep og hvem som skulle ta grepet.

 

Antall hønsefugler (li- og fjellryper, storfugl, orrfugl og jerpe) som felles hvert år er kraftig redusert i løpet av de siste årene i følge Statistisk sentralbyrås (SSB) fellingsstatistikk.

 

Seminaret drøfter hvorvidt dette et resultat av at bestanden av ryper og skogsfugl er blitt mindre, eller er det et resultat av en endring fra tidligere tiders jakttradisjon; – om

flest mulig fugler i sekken, mot et høstingsfriluftsliv hvor «høsting» av opplevelser er det sentrale?

 

Seminaret vil ha fokus på bærekraftig forvaltning. Det vil derfor være naturlig å rette dette mot større private og «offentlige» grunneiere, og myndigheter som har roller innen viltforvaltning generelt og ryper og skogsfugler spesielt.

 

Gjennom de siste 10-15 årenes forskning er det fremkommet mye ny kunnskap om forvaltning av ryper og skogsfugl, og det er hovedsakelig dette som skal presenteres på seminaret.

 

Rype- og skogsfuglproduksjonen sommeren 2012 var til dels svært dårlig, noe som førte til mye avis- og medieoppslag over hele landet. Dette viser en almen interesse for forvaltningen av ryper og skogsfugler. Fredning, kort jakttid, bag limit er noen av tiltakene som ble innført, men har slike tiltak noen virkning?

Les forrige sak:
Stiller i Havre-NM

  Jon Gisle Vikan stiller i front for Trøndersk Kornutvalg, et […]

Close