-4 °C Stjordal, NO
20/02/2020

Dropper bygging av 76 omsorgsleiligheter – nå blir det institusjonsplasser

– Skal denne brukergruppen tas godt vare på fremover, må det helst skje i institusjon

Fosslia bosenter har blitt til Fosslia omsorgssenter. Nå bygger kommunen flere institusjonsplasser i stedet for 76 nye omsorgsleiligheter.

Planene om å bygge 76 omsorgsleiligheter for aldersdemente ved Fosslia droppes. Nå blir det i stedet bygd institusjonsplasser for demente.

Årsaken til at Stjørdal kommune nå velger å bygge flere institusjonsplasser framfor nye omsorgsleiligheter er avdekkingen i et tilsyn som Fylkesmannen hadde i mars i fjor ved daværende Fosslia bosenter. Der kom det fram at flere beboere, mot sin vilje, måtte holdes igjen i sitt eget hjem for å sikre deres trygghet. Første steg for å endre dette var å omgjøre hele Fosslia bosenter til en institusjon som nå er Fosslia omsorgssenter.

– I forbindelse med tilsyn fra Fylkesmannen ble det nødvendig å gjøre om hele bosenteret til institusjon fra 1. januar 2019. Økningen i institusjonstilbudet ble på 36 plasser for demente. Hele Fosslia Bosenter på 48 plasser er nå institusjon, Fosslia omsorgssenter. Bakgrunnen for denne omgjøringen er lovverket som ikke tillater at mennesker som er hjemmeboende holdes tilbake i boligen mot sin vilje. Det har vært en stor økning i saker i 2018 der beboere ønsket å forlate boligen når ansatte fagfolk mente det var uforsvarlig og til fare for beboer, på natta, i vinterkulda og så videre, kom det fram i en politisk sak tidligere i år.

Snekker’n Boligmesse

Nå ser rådmannen at det er viktig å etablere flere institusjonsplasser, for å kunne sikre brukernes trygghet.

– Det er viktig for rådmannen å understreke behovet for flere institusjonsplasser for våre eldre brukere med diagnosen aldersdemens. Skal denne brukergruppen tas godt vare på fremover, må
det helst skje i institusjon, og ikke i omsorgsleilighet. Dette gjelder blant annet på grunn av lovverket om bruk av tvang, skriver rådmann Anne Kathrine Slungård i sin saksframstiling til politikerne i utvalg kultur og levekår.

Det blir store forandringer ved Fosslia omsorgssenter de kommende årene. 28 institusjonsplasser i byggene Kløvern, Lyngen, Selja og Bjørkly skal beholdes, mens byggene Enga, Aspen og Vangen skal rives. I stedet bygges Nye Fosslia. Dette finansieres gjennom bruk av overskudd fra SIO-prosjektet (statlig finansiering av omsorgstjenester) og investeringstilskudd fra Husbanken.

Les forrige sak:
7,5 millioner for å oppgradere idrettsanlegg

Nytt dekke, nye løpebaner, nye tribuner

Close