6 °C Stjørdal, NO
19/02/2019

Du kan nå forhåndsstemmeDe som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan fra 1. juli til 9. august avgi tidligstemme. Ønsker du å stemme så tidlig, må du ta kontakt med den kommunen du oppholder deg i for å få informasjon om når og hvor stemmegivning kan skje. Kommunene har ikke stemmegivning i alle valglokalene i denne perioden.


Slik fungerer ordningen:

  • Tidligstemme kan avgis i en hvilken som helst kommune fra 1. juli.
  • Du må ta kontakt med kommunen for å avtale tid for å stemme, eventuelt se kommunens hjemmesider for nærmere informasjon.
  • Tidlig i perioden kan det være at velgerne må bruke en stemmeseddel kun påført de registrerte partienes navn og uten kandidatnavn. Velgerne må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe de vil stemme på. Så snart de lokale stemmesedlene er klare, vil de bli brukt ved stemmegivningen. I enkelte kommuner er de lokale stemmesedlene klare allerede fra 1. juli.
  • Husk å ta med deg legitimasjon når du skal stemme.

Stemme i utlandet
Velgere som er bosatt i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen eller som oppholder seg midlertidig i utlandet, kan også stemme fra 1.juli. Velgere som er bosatt i utlandet, kan også forhåndsstemme i Norge eller stemme på valgdagen den 12. september dersom de heller ønsker det.Velgere som forhåndsstemmer i utlandet, kan gjøre dette fra fredag 1. juli til og med fredag 2. september 2011. På Svalbard bestemmer Sysselmannen når siste frist for å forhåndsstemme er.Velgeren er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer fram til riktig kommune innen valgdagen mandag 12. september kl. 21.00 med normal postgang.Alle velgere må huske å ta med seg legitimasjon når de skal stemme i utlandet.

Mer informasjon om hvor og hvordan man stemmer utenriks finnes på www.valg.no.


Forhåndsstemming
Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Kommunene bestemmer åpningstider og i hvilke lokaler stemmegivningen skal foregå, for eksempel rådhus, servicetorg og bibliotek. Det er mulig å forhåndsstemme fram til og med fredag 9. september.


To forsøk i 2011
I 20 kommuner kan 16- og 17-åringene stemme ved kommunestyrevalget. Dette gjelder for kommunene: Austevoll, Gjesdal, Grimstad, Hamar, Hammerfest, Kautokeino, Kåfjord, Luster, Lørenskog, Mandal, Marker, Namdalseid, Osen, Porsgrunn, Re, Sigdal, Stavanger, Tysfjord, Vågå og Ålesund.I 10 kommuner kan velgerne forhåndsstemme via Internett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. Dette gjelder for kommunene Bodø, Bremanger, Hammerfest, Mandal, Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og Ålesund.Valgdagen er 12. september.

 

Mer informasjon om valget finner du på www.valg.no.

 

 

Les forrige sak:
Beboere langs Ytteråsveien, Per Arne Garberg og Ruth- Elin Ingeborg Øfsti, er glade for at det blir asfalt på Fv 22 Ytteråsveien. De to vil at skolebarn, gående og syklende skal ivaretas. De tar gjerne nye diskusjoner med fylkeskommunen og Statens veivesen om løsningene langs veien.
Fylkesvei 22 i Elvran får asfalt

    Mange års støv, søle og humpete veistrekninger langs grusveien […]

Close