-1 °C Stjørdal, NO
16/02/2019

Effektiv ørretfangst

DE STØRSTE SLIPPES UT: denne sjøllaga fiskefelle tar Jan Ove årlig flere hundretalls gytefisk. Bare de aller største settes ut igjen i gytebekken.


Han har nå også kreert en egenprodusert ørretfelle for å fange ørret i gytebek. Vi har vært heldige og fått være med et par ganger når han visiterte fellene og tok ut ørret. Vår første visitt som tilskuer da han tok ut fanget ørret fra felle plassert ved utløpet av en liten bekk resulterte i et femtitalls gyteørret. De fleste i vektklassen 150 -250 gram, men også to-tre på bortimot kiloen var gått i fella!

De største ble varsomt satt tilbake i bekken, for å kunne sluttføre gytingen. Dette med tro på at disse fiskene bærer gener som også vil gi grovvokst fisk i vatnet. Samtidig er det sannsynlig at store fisker vil beskatte vatnets overflod av mindre ørret de kommende åra. Alt med formål om bedring av  størrelse og kvalitet på ørreten i Liavatnet. Her er det snakk om kultivering i stor målestokk!


Les forrige sak:
VARMER OPP: Ole Ivar Teigen har ledet Fosseduren på hver trening hver tirsdag. Foran: (fv) Andreas Vigen, Johan Hannemose Furuset, Carina Halle, Arild Kjesbu, Stig Kjerkreit. Bak: (fv) Heidi Pedersen, Ole Ivar Teigen. Fraværende: Tor Anders Stokke, Janicke Knudsen, Rune Skjønsby, Gunnar Skei.
Lokomotivfest i Lokstallen

Teigen understreker at man ikke må være på meldt for å […]

Close