3 °C Stjørdal, NO
18/02/2019

Eiendomsskatt på Frosta


Forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 – 2015 for Frosta ble offentliggjort i slutten av forrige uke. Kommunen står ovenfor utfordringer. Eiendomsskatt foreslås innført fra og med 2014. Budsjett og økonomiplan skal opp til endelig politisk behandling i kommunestyremøtet 13. desember. For 2012 til 2015 er det årlig en underdekning på 4 – 5 millioner. For å oppnå balanse i årene fremover er det foreslått økt bruk av kommunens disposisjonsfond, redusert avdragsbetaling på lån og innføring av eiendomsskatt, melder Frostingen.Det foreslås også utsetting av noen planlagte investeringer samt innsparinger innen Teknisk og landbruk og Helse og omsorg. I 2015 budsjetteres det med investeringer på 27 millioner kr til utbygging av helsehus og nye omsorgsboliger. Investeringene finansieres i hovedsak med nye låneopptak.

 

Fra 2014 foreslås eiendomsskatt. Forslaget vil innebære beskatning av både boliger, hytter og næringsbygg på Frosta. Eiendomsskatten kan ikke være mer enn 7 promille av taksten av boligen. Det første året med eiendomsskatt i en kommune kan skatten ikke være større enn 2 promille. Senere år kan skatten økes, men ikke mer enn 2 promille for hvert år. Beregnede inntekter for kommunen er 2 millioner i 2014 og 4 millioner i 2015. Takstering vil samtidig gi kommunen rund 0,5 mill kr i utgifter.

 

For Helse og omsorg er det foreslått noe redusert vikarbruk og økning i matpriser. For Teknisk og landbruk er det foreslått en årlig innsparing på cirka 400 000 kr. Det foreslås  å redusere utbetalingene til sosialhjelp med 200 000 kr for hvert år. Finansiering for Frostahallen er derimot tatt med – utbedring av elektrisk anlegg, varme, lys og ventilasjon. Kommunen vil stille garantier for byggelån med to års avdragsfrihet.

Les forrige sak:
Nå er det offentlig

  NeaRadio melder at den skal også gi et grunnlag for […]

Close