18 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

Ekstra psykologstilling i Stjørdal

Stjørdal får midler til en ekstra psykologstilling. 39 kommuner gis nå tilskudd til kommunepsykolog, mens tilskudd til om lag 70 kommuner videreføres. Stjørdal er blant disse.


– Regjeringen har som mål å gjøre psykisk helsehjelp i kommunene mer tilgjengelig, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding.

 

I statsbudsjettet for 2011 er det bevilget 40 millioner kroner til modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten.

Coop Storlien artikkelnivå

 

Modellene som prøves ut er psykolog integrert i tjenester, som for eksempel familiesenter/familiens hus, helsestasjon, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, helsestasjon for eldre, psykisk helsetjeneste for voksne eller som samlokalisering med fastlege.

 

– Samhandlingsreformen legger til grunn at det er behov for å satse sterkere på forebygging og innsats tidlig i et sykdomsforløp. Flere psykologer i kommunene er viktig for å nå denne målsetningen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Psykologer kan bidra med veiledning av annet personell, rådgivning, diagnostikk, behandling og iverksetting av tiltak i grenseland mellom psykososial tilrettelegging og behandling.Tverrfaglig samarbeid, veiledning og gjensidig kompetanseutveksling står sentralt. Både barn, unge og voksne med psykiske problemer og lidelser er i målgruppen for psykologer i kommunehelsetjenesten.

Les forrige sak:
Ordførerkandidat og varaordførerkandidat Joar Håve og Rose Vinge sammen med et rutinert Ap-medlem, Martin Sve.
Valgkampstart på Skatval

  Skatval Arbeiderlag inviterte til en valgkampstart der temaene var budsjettsituasjonen […]

Close