19 °C Stjørdal, NO
24/07/2021

Spar Hegra header uke 29
Header-Bingo-uten dato

Ekteparet Beitland fikk gjev pris

– Inspirasjon og oppmuntring til å fortsette arbeidet

Heidi og Trond Olav Beitland i Forradal er tildelt "Kulturlandskapsprisen 2018". (Foto: Fylkesmannen i Trøndelag) Heidi og Trond Olav Beitland i Forradal er tildelt «Kulturlandskapsprisen 2018». (Foto: Fylkesmannen i Trøndelag)

To av tre finalister i konkurransen «Kulturlandskapsprisen 2018» var fra Forradal. Ekteparet Heidi og Trond Olav Beitland vant den gjeve prisen.

Kulturlandskapsprisen deles ut til den eller de som gjør en ekstra innsats for landbrukets kulturlandskap. Akkurat det gjør Heidi og Trond Olav Beitland til gangs.

– Utrolig artig å få prisen og den er absolutt en ekstra oppmuntring og inspirasjon til å fortsette arbeidet, sier Trond Olav Beitland, etter å ha mottatt diplom og en sjekk på 15.000 kroner.

Ekteparet Beitland flyttet til Beitlandet i Forradal i 2004 og har med arbeidet sitt vist en genuin interesse for det de driver med og de ønsker å ta vare på, og sette pris på, arbeidet som de før seg har gjort på gården.

Beitlandet er et relativt lite bruk, bratt og tungdrevet, og som har vært i drift helt siden 1540-tallet. Ved å rendyrke kvalitetene som finnes  har de fått fram andre verdier enn volum og med det skapt et livskraftig småbruk. I Beitlandet har de holdt i hevd et unikt landskap som viser hvordan arealene med slått, beiting og åkerbruk har vært drevet gjennom flere hundre år.

– Det var en viktig del av vår motivasjon da vi flyttet til Beitlandet for å ta over at vi skulle ta vare på kulturlandskapet, sier Trond Olav Beitland.

Slåttemarkene er juvelen i Beitlandet. Artsrike slåttemarker er en truet naturtype som det nasjonalt skal gjøres en særlig innsats for å ta vare på. De 30 dekarene med slåttemark er faktisk å regne som store, og disse har på grunn av den kontinuerlige driften og svært gode skjøtsel status som nasjonalt viktige.

I begrunnelsen til kulturlandskapsprisen heter det følgende om driverne i Beitlandet:

«På Beitlandet er de flinke til å bruke de som kan, både teoretiske og praktiske fagfolk. Her vil de lære og ta ny kunnskap i bruk. Noe de har vist ved å være tidlig med å få området kartlagt og med å være ivrige etter å få råd om hvordan arealene best kan skjøttes. De har hentet hjem de gode slåttekarene for å lære hvordan slåttearbeidet ble gjort. Trond Olav og Heidi er opptatt av å formidle verdiene av arealene og driftsmåten. Der er arrangert slåttedager, humledag og ikke minst har de laget en god film om ljåslått.»

Det siste prosjektet nå er slåttemyra ovenfor gården. Denne 70 dekar store myra har de også kartlagt og det viser seg at også denne har status som nasjonalt viktig.
I tillegg til Heidi og Trond Olav Beitland var Vegard Vigdenes også blant de tre finalistene i kampen om å få «Kulturlandskapsprisen 2018».

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
19 fikk fartsbot

Holdt for høy fart i 50-sone

Close