1 °C Stjørdal, NO
27/11/2020

Eldres kulturmønstring

ILLBILDE: Gammelkaillen i Harald Morten Bremseths skikkelse hører etter det Stjørdals-Nytt erfarer ikke hjemme i Malvik, men folk på denne figurens alder er i målgruppen for nyvinningen eldres kulturmønstring.

Malvik kommune planlegger kulturmønstring for eldre kommende høst. Det var Kari Evenshaug som lanserte en ide om å arrangere eldres kulturmønstring i Malvik. Dette basert på konseptet ungdommens kulturmønstring(UKM) som startet opp i 1987, og som i dag er et landsomfattende kulturtiltak for barn og unge.15 mars var det møte hvor ideer og muligheter ble luftet. 

 

Malvik kommune håper at dette er av interesse hos enkeltpersoner og lag/ organisasjoner i kommunen. På kommunens hjemmeside slås det fast at idèen også i tråd med nasjonale og lokale føringer gjennom omsorgsplan, samhandlingsreformen og kommuneplanens samfunnsdel for Malvik kommune. Arrangementet høsten 2011 skal rette seg mot personer over 60 år, favne bredden av kulturuttrykk og baseres på samme ”lest” som ungdomsarrangementet. Innen 8.april skal det etableres et arbeidsutvalg. Kontaktperson er Marit Hammer, epost: marit.hammer@malvik.kommune.no / tlf. 73 97 20 00

Les forrige sak:
Skidag for innvandrere

    Fotoreportasje av Oddvar Auran, foto av SFK Peter Hofstad […]

Close