17 °C Stjørdal, NO
09/08/2020

Eldste smelteverk i landet

 

– For første gang vet vi nå at det er produsert kopper fra koppermalm i middelalderen i Norge, sier førsteamanuensis Lars F. Stenvik ved NTNU Vitenskapsmuseet til forskning.no.

 

Kopper var et viktig metall i middelalderen og brukt til mange formål, fra mynter til kirkeklokker. På øya er det tidligere funnet trekull, slagg og små irrgrønne klumper av kopper.Under sammenraste steiner ble det sist sommer funnet rester av trekonstruksjoner som viser en teknologisk avansert produksjon. Man har brukt vannkraft til å drive blåsebelgen.  Arkeologene har ikke funnet bruddet eller gruva der koppermalmen som ble smeltet i Kopperåa er hentet fra, men antar at det må ligge i nærheten.

 

Forskerne vil nå prøve å beregne hvor stor produksjonen i Kopperåa kan ha vært, basert på mengden slagg i området

Les forrige sak:
Debattantene under snøskuterdebatten er f.v. Heidi Greni, Sp; Robert Eriksson, Frp; Snorre Valen, SV; Linda C. Helleland, H; Torstein Rudihagen, Ap og Karin Bjørkhaug, KrF. Venstres Jon Gunnes sluttet seg også til debattantene. De lokale ordførerne er f.v. Selbu varaordfører Per Røsseth (Sp); Meråkers ordfører og vararepresentant på Stortinget Bård Langsåvold (Ap) og Tydal ordfører John Paulsby (V).
Frisk skuterdebatt

  - Børge Brende er historie. Nå må vi se framover, […]

Close