2 °C Stjørdal, NO
20/04/2019

Elektrifisering av Meråkerbanen

Værnes begravelsesbyrå steindag april

 

Fylkesrådmannen innstiller på at det etableres en forening med formål å sørge for å gjennomføre nødvendig detaljplanlegging/byggeplanlegging i tilknytning til prosjektet, samt å drive aktiv påvirkning fram mot en beslutning om finansiering, bygging og ferdigstillelse av tiltaket innen 1.7. 2015. Vedtekter som følger saken legges til grunn for etableringen av foreningen. Det er planen at Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune besørger etableringen og dekker kostnader i forbindelse med dette. Region Jämtland, berørte kommuner og næringsforeninger inviteres til å delta som medlemmer i foreningen. Det fastsettes i fylkesrådmannens forslag en medlemsavgift som det fremgår av vedtektene for å finansiere en arbeidskapital på inntil 660 000,- kr i 2012 med lik fordeling mellom fylkeskommunene, evt. med Region Jämtland og andre som medstifter. Medlemsavgiften benyttes til drift av foreningen samt utgifter til arbeid som utføres på oppdrag fra foreningen. Finansieringsbehovet, i størrelsesorden 6-10 mill.kr., knyttet til detaljplanlegging/byggeplanlegging, forutsettes dekket utenom foreningens medlemsavgift. Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune er om nødvendig villig til å forskuttere de aktuelle planleggingskostnadene. Finansiering av planleggingskostnader fremmes som egen sak etter at aktuelle løsninger og omfang er klarlagt. Fylkestinget vil i så fall oppnevne to personer i et interimsstyre for foreningen fram til ordinært stiftelsesmøte/årsmøte.

Les forrige sak:
Vømlingan på Uptown lørdag

  Vømlingan feirer 19-årsjubileum lørdag 17. desember på Uptown noe som […]

Close