13 °C Stjørdal, NO
23/09/2020

Én gaupe hver

Rovviltnemnda sitter med et stort ansvar når det gjelder forvaltning av rovdyr. Gunnar Alstad er et ivrig medlem.


I siste møte behandlet nemnda bl. a. kvoten for gaupejakt i 2012 for Møre- og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag. Det var foreslått jakt på 44 gauper i de tre fylkene. Rovviltnemnda høynet tallet til 50 med en styrking av det utsatte området rundt Steinkjer og jakt i alle områder. Det var forslag om null for Stjørdal/Meråker og Malvik/Selbu/Tydal. Nå blir det én gaupe hver på de to områdene.

 

Under debatten ble det lengste innlegget holdt av Gunnar Alstad:

– Saksframlegget følger samme mal som i fjor, men er mer tydelig i forhold til det som er sagt i forvaltningsplanen om yngling og ikke yngling. Det legges opp til å felle 44 gauper i vår region med ti i reserve. Vi var kjempeoverrasket over at det fortsatt var så mye som 18 ynglinger i vår. Vi har hele tida sett at det er mer enn det som er presentert.

Vi skal følge med reindriftsnæringa. Det er ikke sikkert ti gauper er stor nok reserve som tilleggskvote. Vi får hjelp fra Rovdata som før om årene for en dimensjonering av jaktkvoten. Jeg vil påpeke utfordringene i Verdal, Inderøy og Steinkjer med store skader og de tre rovdyrene i området. Det er mange observasjoner.

 

Konfliktdempende

Så ser vi at det er forslag om kvote null i områder som Stjørdal – Meråker og Malvik – Selbu – Tydal. Det kan argumenteres for å utelate jakt i disse områdene, men jeg mener det har stor konfliktdempende virkning med jakt over alt. Med kvoter i alle distrikt opprettholdes jaktinteressen og vi får rapporter fra jegere som sikrer rådata. Gaupejakt har en egenverdi som vi må vurdere i forhold til null.

Alstad høstet støtte for sitt syn fra lederen og andre representanter. Innleggene kan oppsummeres enkelt: – Jeg vil slutte meg til det som Gunnar sier. Nemnda har noe å forsvare for å komme ned på bestandsmålet.

 

Tar tid

Nemnda har seks representanter; to fra Nord-Trøndelag, én fra Sør-Trøndelag, én fra Møre- og Romsdal og to fra Sametinget.

–  Det tar ei tid å lære dette faget, men det er veldig interessant, sier Alstad som forteller at det er åtte nemnder i lander. Rovviltnemnda i Midt-Norge har som primæroppgave å lage forvaltningsplan for de fire store rovdyrene i dette området – de tre fylkene. Da snakker vi om bjørn, ulv, gaupe og jerv, sier Alstad.

Det er åpne møter i Rovviltnemnda. Et 20-talls tilhørere med ulike interesser fulgte møtet. På slutten av møtet inviterer lederen tilhørerne om å komme med innspill. Her kommer det til syne helt uklare syn på forvaltning av rovdyr.

Nemnda for denne nye perioden er ennå ikke oppnevnt. Byråkratene fra fylkesmennenes kontor har en sterk stilling som trenger solid politisk motvekt for å få gode løsninger.Les forrige sak:
PÅ BANEN: Christian Sneisen Krogstad (t.h) slår gjerne av en prat med gjestene mellom slagene, men når kundene venter blir han hentet av Mari Moen.
Alle på banen i Hommelvik

Tilbudet er et arbeidstreningsprosjekt for elever ved Malvik videregående skole og […]

Close