6 °C Stjørdal, NO
17/09/2021

Spar Hegra uke 37
Header-Bingo-med dato

En sjeldenhet er ute på markedet

Bakneset tilbyr både idyll og seterrett

IDYLL OVER BRUA: En liten avstikker over ei bru fra Torsbjørkveien ligger Bakneset.

Det er ikke ofte det selges småbruk med setervoll og andre rettigheter i Værnesregionen.

Det er småbruket Bakneset i Meråker som er lagt ut for salg.
– Eiendommen er utmerket for alle som vil leve landlig og samtidig sentralt. Det er under to kilometer til barnehage, skole og butikk. Her er det plass for bærbusker, potetåker og kjæledyr, fjøs for hest eller småfe og ett flott stabbur. For den som drømmer om sjølberging og lokalproduserte varer, er dette et godt utgangspunkt, sier megler og sivilagronom Henrik Valstad i Advokatfirmaet Welde, som har fått oppdraget med å selge småbruket. Eiendommen har andel i Torsbjørk almenning, noe som gjør at eiendommen er større enn 100 mål, og derfor underlagt konsesjonsbehandling. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

FONNFJELLETS FOT: Bakneset ligger ved foten av både Fonnfjellet og Mannfjellet.

I tillegg til Bakneset er setervollen Brenthaugvollen ved Fossvatna en del av salget. På vollen står det ei solid bu, et stort sommerfjøs med utedo og en riktig gammel tømmerbygning som ble brukt som uthus og fjøs.
Gården Bakneset ble ifølge historiske opplysninger etablert rundt 1850. Fra folketellingen i 1865 står det at buskapen var på en hest, fem kyr, ni sauer og ti geiter, mens i 1875 tilkom det også ett svin på gården. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

MYE HISTORIE: Gården ble trolig etablert rundt 1850. Stabburet på gården bærer preg av at stedet har masse historie.

Martin Gravåsen og Olaug Solnes bodde sammen i Bakneset i nærmere 60 år fram til 2008, og i deres tid ble det drevet med sau på gården. Gravåsen fikk i sin tid hedersplakett for produksjon av fine og kjøttfulle dyr, og det var ingen tvil om at de stelte godt med dyrene sine. Historien forteller at Olaug Solnes ofte vasket sauene med grønnsåpe ved innsett om høsten. De siste årene de drev med sau, anskaffet også Martin Gravåsen en bil med såpass stort bagasjerom at også sau med lam fikk god plass
– Begge to likte å plante trær, noe eiendommen fortsatt vitner om. Her er det mange spesielle busker og trær som omkranser eiendommen mellom bekken og elva, og det har alltid vært velstelt og ryddig i Bakneset, sier Valstad.
Både Olaug Solnes og Martin Gravåsen har nå gått ut av tiden, og det er absolutt på tide at nye krefter slipper til på dette idylliske småbruket, mener megleren.

 

 

 

Les forrige sak:
Styret hos gruppa "Monsbergas Venner" er opptatt av å vedlikeholde og sikre Monsberga friområde. Jon Eivind Schefte og Ole Myrbekk er to fra styret i gruppa. Allerede har mange tiltak blitt gjort for å forbedre både områdets sikkerhet. Nå tas det hensyn til smitteverntiltak.
Legger til rette for trygg bruk av Monsberga

Styret i Monsbergas Venner har fokus på både smittevern og sikkerhet i det populære friluftsområdet

Close