6 °C Stjordal, NO
21/02/2020

Klagen nådde ikke fram – nå blir stasjonen trolig revet

Fylkesmannen har stadfestet kommunens vedtak om å rive 137 år gammel stasjon

Kommunen sa ja, og nå har Fylkesmannen gjort endelig vedtak som støtter kommunens ja til å rive Gudå stasjon. Kommunen sa ja, og nå har Fylkesmannen gjort endelig vedtak som støtter kommunens ja til å rive Gudå stasjon.

Meråker kommune sa ja til at Gudå stasjon kan rives. Fortidsminneforeningen og kulturminnemyndigheten klaget på tillatelsen, men nå har Fylkesmannen stadfestet kommunens ja.

– Fylkesmannen har forståelse for at bygningen er av betydning i bygda, men så lenge den formelt ikke er sikret gjennom vern, ved plan eller på annen måte, så har tiltakshaver krav på å få tillatelse i samsvar med søknaden, skriver seksjonsleder for juridisk seksjon, Kjetil Ollestad og seniorrådgiver Ragnhild Torsdatter Grønvold hos Fylkesmannen i Trøndelag i sitt vedtak om Gudå stasjon.

LES OGSÅ: Denne stasjonsbygningen er snart historie

Snekker’n Boligmesse

Meråker kommune gjorde sitt vedtak om å gi tillatelse til riving 15. oktober i fjor. I forkant av dette hadde Teknobygg AS, som skal stå for prosjektet, åpnet for at tømmerkassen kunne overtas av andre, men ingen interessenter meldte seg innen fristen.

I forbindelse med behandlingen av rivingssøknaden kommer det fram at stasjonen ikke er underlagt noe formelt vern, og at kommunen ikke har hjemmel til å ikke gi tillatelse til riving. Det vises blant annet til bygningens dårlige tekniske stand, og at de som jobber med styringssystemene ikke ønsker å være inne i bygningen på grunn av at den er i så dårlig stand. Det er vist til at det foreligger en reguleringsplan for området som kommunen vurderer til å ivareta de framtidige arealbehovene på en god måte, og at det derfor er uaktuelt å kreve en ny reguleringsplan, heter det i Fylkesmannens vedtak som stadfester kommunens ja til riving. Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre.

 

Les forrige sak:
De er medlemmer i «Biker Bitch». Tove Lindberg, Liv Karen Stubberud, Hege Aas, Kristin Waksvik og Kristin Mahela Hansen utgjør bare fem av flere.
«Bikerbitcher» debuterte på Torget

- Når vi kjører sammen gjør vi noe felles i et godt mc-miljø

Close