15 °C Stjørdal, NO
25/08/2019

Engasjerte elever møtte ordføreren og skolesjefen

Ikke rent vann, og parkeringsplass uten lys, er noen av tingene som elevene er opptatt av

Adelen Husby og Helene Grongstad fra Stokkan ungdomsskole til venstre og Guro Kvarving fra Fagerhaug kristne skole fikk sammen med 27 andre elevrådsmedlemmer stille spørsmål til ordfører Ivar Vigdenes og oppvekstsjef Ann Kristin Geving. Adelen Husby og Helene Grongstad fra Stokkan ungdomsskole til venstre og Guro Kvarving fra Fagerhaug kristne skole fikk sammen med 27 andre elevrådsmedlemmer stille spørsmål til ordfører Ivar Vigdenes og oppvekstsjef Ann Kristin Geving.

Stjørdal Kommunale Foreldreutvalg (SKFU) var voksne støttespillere da elevrådene fra skolene i Stjørdal møtte oppvekstsjefen og ordføreren. Elevene stilte mange spørsmål om skolen da flere lurte på hva som kan gjøres for å skape en bedre skolehverdag.

Det kommunale foreldreutvalget har skapt en tradisjon ved at elevråds-elever fra alle skolene får innta kommunestyresalen for en kveld. Her får de muligheter til å stille spørsmål til ordfører og oppvekstsjef i kommunen. Nylig møtte et 30-talls elever i kommunestyresalen der mange store og mindre viktige avgjørelser stemmes over fra folkevalgte politikere. Ordfører Ivar Vigdenes hadde begrenset med tid sammen med elevene.

– Det er den gamle formannskapsmodellen vi forholder oss til. Vi som sitter i denne salen er folkevalgte. Vi tar avgjørelser for og på vegne av innbyggerne våre og det er derfor naturlig at bildene av kongeparet henger flere steder på rådhuset, fortalte ordføreren etter spørsmål om nettopp de kongelige sin tilstedeværelse i glass og ramme. Spørsmålene og svarene ble mangfoldige og mange utover seansen denne kvelden i rådhuset.

Venter på gang- og sykkelveg

Elevene fra Elvran skole etterlyste fortgang i tryggere skolevei i bygda. Ordføreren var enig i behovet, og kommunen har startet en reguleringssak med kostnadsramme 85 millioner kroner, men fylkets midler til tiltaket har fortsatt ikke blitt prioritert. Flere hindringer langs fylkesveg 705 skal i følge Statens vegvesen prioriteres før gang- og sykkelveger i Elvran.

Ordføreren fikk spørsmål fra Sigrid Forbord Hoseth og Solveig Larsen Røkke fra Skatval skole om årsak til begrenset bruk av vikarer, om nærskoleprinsippet og skolekretsgrenser. Før ordfører fikk sagt at det i stor grad var et lederansvar å prioritere bruk av vikarer eller ikke, hadde oppvekstsjef Ann Kristin Geving en orientering som sitt ansvar for skolene, barnehagene, PP-tjenesten og barnevernet som øverste leder.

– Det er flott at dere engasjerer dere i skolen. At dere spør om hvorfor vannet på Haraldreina skole ikke er rent, hvorfor parkeringen på Skatval skole ikke er opplyst og mange andre saker. Alle stemmer skal bli hørt, og vi er opptatt av at alle skal ha det bra i skolen. Da er det viktig å høre på hva dere sier, sa oppvekstsjefen.

Ole Hermod Sandvik

Anne Margrethe Bang Larsen fra Elvran er leder av SKFU, og hadde med styremedlem Nils Erik Volden da elevrådene og en fra ungdomsrådet møtte kommunens skoleledelse.

– I kveld fikk elevene stilt mange spørsmål til de som er øverste ansvarlige for skolene. Vi opplevde disiplinerte og reflekterte elever med mange gode begrunnede spørsmål, sa Anne Margrethe Bang Larsen etter at både oppvekstsjefen og ordføreren orienterte og svarte på spørsmålene.

Mobil og lekeapparat

Det ble rettet spørsmål rundt bruk av mobiltelefon i skolen, og påpekt at det «lures litt» ved at deksel legges bort men ikke mobilen. Praksis er noe ulik fra skole til skole, men elever som ikke bruker mobiltelefonene i friminuttet leker bedre sammen viser studier. Noen påpekte at trivselsledere blant elever i skolegården kunne fått tilgang på flere lekemuligheter i form av materiell. Noen skoler savner smartboard og moderne tavlemateriell.

– Vi på Haraldreina skole har ikke toalett i samme rom som dusjene, er ikke det litt avlegs, spurte elevrådsrepresentantene Guro Reitan Aasan og Ola Rimul Rolseth.

Jo, ordføreren måtte innrømme at dette var upraktisk.

Mariell Værdelshaug og Anna Elise Vigdenes fra Lånke skole lurte på hvorfor skolen må benytte kunst- og håndverksrommene til undervisning. Ordføreren viste til variabelt elevtall, men at Lånke skole kommer i prioritet etter først nye Hegra skole, så Halsen skole. Maia Persen var eneste representant fra Halsen skole. Ungdomsskolene var også representert med sine elevråd. Birk Myran og Thale Fuglem representerte Fosslia skole, med sine nye klasserom. Andre venter på bedre vilkår i skolen.

 

Les forrige sak:
FYLLER SØPPELSEKKER: De bruker litt av arbeidstiden sin til å plukke søppel i nærområdet. Fra venstre: Lina Johnsen, Marthe Lise Horgmo og hotelldirektør Kim Engan Strand.
– Vi vil bidra til å ta vare på byen vår og miljøet

Hotell frister de ansatte med "søppelpoeng"

Close