6 °C Stjørdal, NO
26/05/2019

Enighet om DMS-samarbeid

Foto: Inge Falstad og Ann-Sissel Helgesen

 

Kommunestyrene i Selbu, Tydal og Meråker har alle nå sagt et klart ja til å gå inn i et interkommunalt samarbeid om driften av Distriktsmedisinsk Senter (DMS) i Stjørdal.

 

DMS er lokalisert i Stjørdal. Dette har fram til nå vært et samarbeidsprosjekt mellom Helse Midt-Norge, Helse Nord-Trøndelag og Stjørdal kommune. Selbu, Tydal og Meråker går nå inn på eier- og driftssiden på den tredjedelen som Stjørdal kommune har ansvar for.

– Dette er veldig gode nyheter for videre utvikling av DMS i Værnesregionen, og aller mest er det gode nyheter for innbyggerne i alle de fire kommunene som nå inngår i DMS, sier enhetsleder ved DMS i Stjørdal, Ann Sissel Helgesen  i en pressemelding.

Coop Storlien artikkelnivå

– Gjennomføring av samhandlingsreformen vil medføre at oppgaver overføres fra sykehusene til kommunene, sier Inge Falstad,  prosjektleder for de mange helse- og omsorgsprosjektene som er igangsatt i Værnesregionen. Kommunene vil få ansvar for utskrivningsklare pasienter fra sykehusene fra første dag i motsetning til nå da de har sju dagers frist. Pasientenes liggetid ved sykehusene vil også bli kortere i framtiden.

 

Helse- og omsorgsprosjektene i Værnesregionen er sentrert rundt DMS i Stjørdal, hvor fokuset blant annet er sterkt på det forebyggende helsearbeidet.

 

– De tre “nye” kommunene tiltrer samarbeidet med nærmest øyeblikkelig virkning. Det vil bli lagt til rette for å legge inn pasienter fra alle fire kommuner så snart som praktisk mulig. De siste vedtakene vil også bety at DMS bytter navn i løpet av nærmeste framtid. Det som tidligere var DMS Stjørdal vil få navnet Værnesregionen DMS fra 1. april, sier Ann Sissel Helgesen, som er sjef for senteret.

 

 

Fakta om Værnesregionen DMS

 • 16 sengeplasser
 • 12 senger er forbeholdt pasienter som er overflyttingsklare etter å ha vært innlagt på sykehus for å stilt riktig diagnose, men som fortsatt er i aktiv medisinsk behandling.
 • Disse 12 sengeplassene disponeres i hovedsak av Sykehuset Levanger, men tar også i mot pasienter fra andre sykehus.
 • I hovedsak pasienter tilhørende Stjørdal kommune, men tar i mot pasienter fra hele Værnesregionen.
 • De resterende 4 sengeplassene er disponert i samarbeid med brukerkontoret i Stjørdal. Disse plassene brukes ofte til utredning/vurdering av hjelpebehov og generell opptrening.
 • Medisinskdagbehandling som f.eks blodtransfusjoner, antibiotikabehandling, væskebehandling, immunstyrkende behandling, andre infusjoner og injeksjoner.
 • Dialyseavdeling med 7 stoler.
 • Gynekologisk poliklinikk en dag i uka
 • Ortopedisk poliklinikk en dag i uka
 • Røntgen to dager i uka
 • Urologisk poliklinikk en dag i uka
 • Allergivaksinering to dager i måneden

 

DMS er også aktiv i utviklingsarbeid og har følgende prosjekter på gang:

 • Doktorgradstudie på evaluering av tilbudet som et DMS gir
 • Prosjekt: Hjemmetjenester til brukere med Kronisk lungesykdom
 • Prosjekt: Kreft og lindring
 • Prosjekt: VendRisk – et tilbud om livsstilsendring for de med fedme og fare for å utvikle dia type 2
 • Prosjekt: Frisklivssentral
 • Prosjekt: Ernæringsfysiolog
 • Prosjekt: Tverrfagligteam et tilbud om tett rehabilitering etter brudd, på DMS og i heimen

Les forrige sak:
FOTO: Prosjektleder Mari Moe Krysinska Kulturverkstedet Lokstallen ønsker flere tar i bruk det flotte lokalet i Stjørdal sentrum.
Senker kultur-terskelen

  STJØRDAL: Mari Moe Krysinska ønsker at Kulturverkstedet Lokstallen skal bli […]

Close